เลื่อนเปิดเทอม 10 โรงเรียนเขตปทุม , นนท์

Home / การศึกษา / เลื่อนเปิดเทอม 10 โรงเรียนเขตปทุม , นนท์

เลขาธิการ กพฐ. เผย 10 โรงเรียนในเขตปทุมธานีและนนทบุรี ต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไปอีก เนื่องจากจังหวัดดังกล่าวยังได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย?

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานจำนวนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตน้ำท่วม และไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ได้ทันในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนเปิดเทอมต่อไปอีก ในโรงเรียนบริเวณรอบ 10 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ , โรงเรียนวัดลาดสนุ่น , โรงเรียนวัดประยูรธรรมราม

โรงเรียนสังกัด สพท. นนทบุรี เขต 2 จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเพรางาย , โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) , โรงเรียนบ้านคลองพิมล , โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา , โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตรวิทยา) , โรงเรียนวัดคลองเจ้า และโรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที่ 55

ขอบคุณที่มา www.thairath.co.th