คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปทรงเรขาคณิต

รวมคำศัพท์ รูปทรงเรขาคณิต เป็นภาษาอังกฤษ [Geometric Shape]

Home / การศึกษา / รวมคำศัพท์ รูปทรงเรขาคณิต เป็นภาษาอังกฤษ [Geometric Shape]

เกร็ดความรู้ ในหมวดคำศัพท์ รูปร่างเรขาคณิต หรือ  รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Shape) เป็นภาษาอังกฤษ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี อ่านเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ฯลฯ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิชาต่าง ๆ เช่น ในวิชาคณิตศาสตร์ การออกแบบ หรือพวกเกี่ยวกับศิลปะ ซึ่งน้อง ๆ อาจจะได้เห็นในหนังสือเรียน เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่ควรรู้ไว้

คำศัพท์ รูปทรงเรขาคณิต เป็นภาษาอังกฤษ

 • รูปร่างเรขาคณิต : Geometric Shape
ภาพ : freepik

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปทรงสามเหลี่ยมแบบต่าง ๆ

 • สามเหลี่ยม : Triangle
 • สามเหลี่ยมมุมฉาก : Right triangles
 • สามเหลี่ยมมุมป้าน : Obtuse triangles
 • สามเหลี่ยมมุมแหลม : Acute triangles
 • สามเหลี่ยมด้านเท่า : Equilateral triangles
 • สามเหลี่ยมหน้าจั่ว : Isosceles triangles
 • สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า : Scalene triangles

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปทรงสี่เหลี่ยมแบบต่าง ๆ

สี่เหลี่ยมจัตุรัส : Square
สี่เหลี่ยมผืนผ้า : Rectangle
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน : Rhombus
สี่เหลี่ยมด้านขนาน : Parallelogram
สี่เหลี่ยมคางหมู : Trapezoid (US)/ Trapezium (UK)
สี่เหลี่ยมรูปว่าว : Kite

ภาพ :  freepik

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปทรงสี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม ฯล

 • ห้าเหลี่ยม : Pentagon
 • หกเหลี่ยม : Hexagon
 • แปดเหลี่ยม : Octagon
 • เก้าเหลี่ยม : Nonagon
 • สิบเหลี่ยม : Decagon
 • วงกลม : Circle
 • วงรี : Ellipse
 • รูปไข่: Oval
 • พระจันทร์เสี้ยว : Crescent
 • รูปดาว : star

ภาพ : freepik

 • ทรงพีระมิด : Pyramid
 • พีระมิดฐานสามเหลี่ยม : Triangular-based Pyramid
 • พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม : Square-based Pyramid
 • พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม : Hexagonal Pyramid
 • ทรงกลม : Sphere
 • ทรงปริซึม : Prism
 • ปริซึมฐานหกเหลี่ยม : Hexagonal Prism
 • ทรงกระบอก : Cylinder
 • ทรงกรวย : Cone
 • ลูกบาศก์ : Cube

คำศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ ทรงเรขาคณิต

 • area พื้นที่
 • dimensions มิติ
 • height ความสูง
 • width ความกว้าง
 • angle มุม
 • right angle มุมขวา
 • volume ปริมาตร
 • parallel เส้นขนาน
 • diameter เส้นผ่าศูนย์กลาง
 • circumference เส้นรอบวง
 • radius รัศมี
 • length ความยาว
 • perimeter เส้นรอบวง
 • line เส้น
 • straight line เส้นตรง
 • curve เส้นโค้ง
 • tangent เส้นสัมผัส

ที่มา : dailyenglish, th.speaklanguages