ประโยคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ อะไรก็ได้ ภาษาอังกฤษ

คำว่า “อะไรก็ได้” ในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

Home / การศึกษา / คำว่า “อะไรก็ได้” ในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

ประโยคตอบสุดฮิต คำว่า “อะไรก็ได้” ที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆ เวลาที่ถูกถามว่า “วันนี้กินอะไรดี, หรือสั่งเมนูอะไรดี” แล้วทราบไหมว่า ในภาษาอังกฤษ คำว่า “อะไรก็ได้” เนี่ย เขาพูดว่าอย่างไรกัน ถ้าอยากรู้ มาติดตามกันเลย

คำว่า “อะไรก็ได้”
ในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

1. Anything will do. : อะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้น

ตัวอย่างประโยค

A : What would you like to drink? : คุณอยากดื่มน้ำอะไร

B : Anything will do. : อะไรก็ได้

วลีนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะคำว่า anything หมายถึง อะไรก็ได้ ยังไงก็ได้ (เมื่อมีตัวเลือกมากกว่าสองตัว)

 

2. Either will do. : ทั้งสองอย่างได้หมด (ต้องมีตัวเลือกอยู่สองตัว)

ตัวอย่างประโยค

A : Would you like a cup of coffee or tea? : คุณอยากดื่มชาหรือกาแฟ

B : Either will do. : ชาหรือกาแฟก็ได้

 

3. You pick. : คุณเลือกเลย

ตัวอย่างประโยค

A : So, what do you want for dinner? : อยากกินข้าวเย็นที่ไหน

B : I don’t know. You pick. : ไม่รู้สิ คุณเลือกเลย

 

4. You choose. : คุณเลือกเลย

ตัวอย่างประโยค

A : Where do you want for lunch? : คุณอยากกินข้าวเที่ยงที่ไหน

B : You choose. : คุณเลือกเลย

 

5. It doesn’t matter.

เป็นอีกหนึ่งประโยคที่ใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวัน จะใช้ในกรณีที่ถูกถามให้ต้องเลือก หรือถูกถามความคิดเห็น It doesn’t matter. จึงแปลว่า แล้วแต่เธอเลย

 

6. Whatever / Wherever you want. : อะไรก็ได้ / ที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการ

ตัวอย่างประโยค

A : Where do you feel like having for dinner tonight? : มื้อเย็นนี้อยากกินที่ไหน

B : Wherever you want. : ที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากกิน

 

7. It’s up to you.

ประโยคนี้หลายคนใช้กันบ่อย ๆ แปลว่า อะไรก็ได้, แล้วแต่เลย เป็นการให้อีกฝ่ายตัดสินใจเอง

ที่มาข้อมูลจาก engbitbybit, trueplookpanya