ขบวนพยุหยาตราชลมารค ขบวนพยุหยาตราชลมารค ภาษาอังกฤษ ขบวนเรือพระราชพิธี คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พิธีเสด็จเลียบพระนครทางชลมารค ภาษาอังกฤษ เรือพระราชพิธี

ความเป็นมาและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Home / การศึกษา / ความเป็นมาและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นี้ เป็นวันพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครทางชลมารค ครั้งแรกในแผ่นดินรัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย คนไทยและต่างชาติจะได้เห็นความงดงาม ยิ่งใหญ่ ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร จากท่าวาสุกรี ถึงท่าราชวรดิฐ ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก วันนี้เราลองมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราชลมารคเป็นภาษาอังกฤษกัน

ความเป็นมาของ
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณี ที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสายน้ำและวิถีชีวิต ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระยาลิไท กรุงสุโขทัย และสืบสานเรื่อยมาจวบจนกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูเรือในพระราชพิธี ทำให้ได้เห็นถึงความวิจิตรงดงามในทางสถาปัตยกรรม ประณีตศิลป์ วรรณกรรม ประกอบกันจนเกิดเป็นองค์ความรู้หนึ่งในงานพระราชพิธี และถูกถ่ายทอดเป็นมรดกแก่คนไทย

นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องจากองค์การเรือโลก แห่งสหราชอาณาจักร ถวายเหรียญรางวัลยกย่องเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลก ในปี 2535

ที่มาข้อมูลจาก Thai PBS News

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Grand Royal Barge Procession : ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Pavilion Barge : เรือพระที่นั่ง

Water-borne procession : ขบวนทางน้ำ

Fleet formations : ริ้วขบวนเรือ

Rhythmic barge-rowing songs : เพลงเห่เรือ

Barge : เรือที่ใช้ในพิธี

War barges : เรือเหล่าแสนยากร

Attack barges : เรือพิฆาต

Animal masthead barges : เรือรูปสัตว์ ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์

Lead barges : เรือประตูหน้า หรือเรือที่อยู่หน้าขบวน

Plain barges : เรือดั้ง

Drum boat : เรือกลอง

Oarsmen : ฝีพาย

Seaman : กำลังพลทางน้ำ ลูกเรือ

Steersman : ผู้คัดท้ายเรือ

Bearer : นายธงเรือ

Rehearsals : การซ้อม ซักซ้อม

Spectacle : น่าตื่นตาตื่นใจ

Grace : สง่างาม งดงาม

Elaborately craft : งานประณีตศิลป์

Pier : ท่าเรือ

Route : เส้นทาง

Chao Phraya river : แม่น้ำเจ้าพระยา

ติดตามข่าวสาร พระราชพิธี ‘เสด็จเลียบพระนครทางชลมารค’ เพิ่มเติมที่ news.mthai.com

ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก trueplookpanya