นักเรียนไทย ประกวดสุนทรพจน์ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ภาษาเกาหลี เด็กไทย

ยินดีกับเด็กไทย คว้า 2 เงิน 1 ทองแดง แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ที่เมืองปูซาน 

Home / การศึกษา / ยินดีกับเด็กไทย คว้า 2 เงิน 1 ทองแดง แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ที่เมืองปูซาน 

ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กไทย ตัวแทนเดินทางไปร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา ระหว่างประเทศอาเซียน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ผลปรากฏว่า นักเรียนไทยสามารถคว้า 2 เงิน 1 ทองแดงได้สำเร็จ

ยินดีกับเด็กไทย คว้า 2 เงิน 1 ทองแดง
แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ที่เมืองปูซาน

โดยการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา ระหว่างประเทศอาเซียน ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ 2562 มีประเทศในอาเซียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ประเทศ จำนวน 144 คน โดยนักเรียนไทยผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 4 คน และได้รับรางวัลทุกคน ได้แก่

 

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 คน คือ
  น.ส.อารดา วงษ์มณี โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
  น.ส.นรารัต ชำนาญเมือง โรงเรียนวรนารีเฉลิม

 

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 คน คือ
  น.ส.ปัณฑัตตา จินดาพล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

 

 • ระดับอุดมศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 คน คือ
  น.ส.บัณฑิตา เดชอนันต์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โดยมีพิธีรับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกาหลี ณ โรงแรมแฮอุนแดแกรนด์โฮเทล เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

 

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ.

ปัจจุบันมีการเปิดสอนภาษาเกาหลีจำนวน 133 โรงเรียน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและสาธารณรัฐเกาหลี โดยทางสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้การสนับสนุนในหลายด้าน ได้แก่ การจัดส่งครูเกาหลีมาสอนในโรงเรียน ทำให้นักเรียนไทยได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง และการจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี เป็นต้น

ดังนั้นในปี 2562 กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลีได้ร่วมกับศูนย์การศึกษาภาษากาหลีประจำประเทศไทย จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างประเทศอาเซียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษากระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษากล้าแสดงออกถึงความสามารถในที่สาธารณะ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านภาษาเกาหลีในระดับอาเซียน

ที่มาข้อมูลและภาพจาก moe.go.th, อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา