Climate Change Fridays for Future การศึกษา การเรียนการสอน นักเรียนอิตาลี ประเทศอิตาลี วิชาบังคับ วิชาโลกร้อน

อิตาลี เรียนวิชาโลกร้อน Climate Change วิชาบังคับที่แรกของโลก ในปี 2020

Home / การศึกษา / อิตาลี เรียนวิชาโลกร้อน Climate Change วิชาบังคับที่แรกของโลก ในปี 2020

ในปี 2020 นี้ นับได้ว่าจะเป็นปีแห่งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง วิกฤตการณ์ด้านสภาพอากาศที่กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก ไม่ว่าจะรณรงค์การลดละเลิกใช้ถุงพลาสติก หรือลดการปล่อยควันหรือน้ำเสียจากโรงงาน ฯลฯ รวมไปถึงในประเทศอิตาลีเอง จะเป็นประเทศแรก ที่จะออกกฎหมายให้ นักเรียน เรียนเรื่องโลกร้อน ‘Climate change’ หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นวิชาบังคับ อีกด้วย

อิตาลี เรียนวิชาโลกร้อน Climate Change
วิชาบังคับที่แรกของโลก ในปี 2020

โดยในเดือนกันยายนปี 2020 การเรียนเรื่องโลกร้อน หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) จะเริ่มสอนให้กับนักเรียน โดยครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมปลาย ตั้งแต่อายุตั้งแต่ 6-19 ปี ของอิตาลีอย่างเป็นทางการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอิตาลี Lorenzo Fioramonti กล่าวว่า เขาอยากให้ระบบการศึกษาของอิตาลีเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นเรื่องความยั่งยืนเป็นสำคัญเป็นที่แรก โดยนำเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นแกนหลักในการศึกษาที่โรงเรียน สำหรับชั่วโมงในการเรียน ทั้งหมด 33 ชั่วโมงต่อปี หรือ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอิตาลี ยังเปิดโอกาสในวันศุกร์ ให้นักเรียนออกไปเดินขบวนประท้วงเรื่องโลกร้อน Fridays for Future ซึ่งเริ่มต้นโดยเกรตา ธันเบิร์ก วัยรุ่นหญิงนักเคลื่อนไหวชาวสวีเดน ผู้เริ่มต้นการเดินขบวนให้ทั่วโลกตระหนักถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง

ที่มาข้อมูลจาก cnn.com