ข้อสอบ วิชาดนตรี วิชานาฏศิลป์ วิชาศิลปะ แนวข้อสอบ

ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 2557

Home / การศึกษา / ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 2557

วันนี้เรามาฝึกทำข้อสอบวิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ม. 3 เพื่อทดสอบความรู้จากในห้องเรียนว่าน้องๆ เข้าใจเนื้อหาเรื่องต่างๆ ได้ถูกต้องหรือไม่ มีจำนวนทั้งหมด 36 ข้อ Pre O-net ปีการศึกษา 2557

วิชา : ศิลปะ

ระดับชั้น : ม.3

จำนวน : 36 ข้อ

ฝึกทำข้อสอบ ม.3
วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 2557


ผลคะแนน

เก่งได้โล่ห์

ไว้มาแก้ตัวใหม่นะ

#1 การใช้สีโทนร้อน ควรนำไปใช้ตกแต่งในสถานที่ใดจึงจะเหมาะสม

โทนสีร้อนทำให้รู้สึกคึกคัก สนุกสนาน ตื่นเต้น ดังนั้นควรใช้ตกแต่งในสนามเด็กเล่น

#2 ข้อใดเกี่ยวข้องกับการออกแบบงานทัศนศิลป์ให้มีเอกภาพมากที่สุด

การออกแบบงานให้มีเอกภาพเกี่ยวข้องกับการวาดภาพ การใช้สีรูปร่าง รูปทรง ความขัดแย้ง ความกลมกลืน

#3 ถ้าต้องการวาดภาพป่าไม้ ที่ทำให้เห็นความลึก ต้นไม้ที่อยู่ไกลจะอยู่ในตำแหน่งใด

การวาดภาพป่าไม้ให้เห็นความใกล้ไกล ต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าจะมีขนาดใหญ่ ส่วนต้นไม้ที่อยู่ไกลจะมีขนาดเล็กสุดจะอยู่ด้านหลัง

#4 ข้อใดเป็นงานประติมากรรมนูนต่ำทั้งหมด

ประติมากรรมนูนต่ำ เป็นรูปที่นูนขึ้นมาจากพื้นหลัง เห็นได้ชัดเจน ด้านเดียว มีความสูงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรูปจริง เช่น เหรียญ รูปนูนที่ใช้ประดับ ตกแต่งภาชนะสถาปัตยกรรม

#5 ภาพวาดรูปดอกบัว สื่อความหมายถึงสิ่งใดได้ดีที่สุด

ดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา ดอกบัว ใช้นำไปบูชาพระ แสดงถึงความบริสุทธิ์ สุข สงบ

#6 การวาดภาพและระบายสีถ้ำหมีให้ดูมีความลึก ทัศนธาตุใดเกี่ยวข้องกับภาพนี้มากที่สุด

การวาดเส้นถ้ำหมี ให้ดูมีความลึกจะระบายสีอ่อน – เข้ม ถ้าสีเข้มแสดงว่าลึกมาก ส่วนที่ไม่ลึกจะระบายด้วยสีอ่อน

#7 ถ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ ควรเลือกใช้อุปกรณ์ใดบ้าง

การสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ ควรเลือกใช้กระดาษวาดเขียนและพู่กัน ส่วนดินน้ำมันและกิ่งไม้ใช้ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 3 มิติ

#8 การนำหลักทัศนศิลป์มาใช้ในการโฆษณาข้อใดไม่ถูกต้อง

การนำหลักทัศนศิลป์มาใช้ในการโฆษณา ไม่ควรนำมาใช้เพื่อให้คนใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย

#9 ผลงานทัศนศิลป์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่สร้างโดยวิธีใด

#10 ข้อใดไม่ใช่ศิลปะประชานิยม

ศิลปะประชานิยมเป็นศิลปะที่ให้ความสำคัญ กับ เนื้อหาของวัฒนธรรม สังคมบริโภค มีแนวคิดประชดประชัน สะท้อนและเสียดสี

#11 การวาดภาพในข้อใด เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เหมาะสม

ภาพการลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่แสดงถึงความสามัคคีความมีน้ำใจ

#12 สถาปัตยกรรมใด ที่ได้รับอิทธิพลจากขอมทั้งหมด

สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากขอม เช่น เจดีย์แบบขอม ปราสาทหินพิมาย พระปรางค์สามยอด ปราสาทเขาพนมรุ้ง

#13 พื้นผิวทางดนตรีแบบโมโนโฟนิก มีลักษณะอย่างไร

พื้นผิวแบบโมโนโฟนิก จะเป็นประเภทบทสวดต่างๆ มีเพียงเส้นเดียว ที่เล่นทำนองจะไม่มีเสียงประสานใดๆ

#14 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

เสียงอัลโต คือเสียงร้องของผู้หญิงที่สามารถร้องในช่วงเสียงต่ำถึงช่วงเสียงกลาง

#15 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

#16 ถ้านักเรียนแต่งเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลุกใจ นักเรียนควรจะใช้เครื่องดนตรีประเภทใดบรรเลงประกอบ

บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลุกใจ ควรใช้เครื่องดนตรีที่มีเสียงหนักแน่น แข็งแกร่ง มีความดังให้ความรู้สึกคึกคัก เช่น กลอง แตร

#17 ควรเลือกบทเพลงใดบรรเลงประกอบกิริยาของตัวละครที่แสดงความโศกเศร้าเสียใจ

เพราะเพลงทยอย เป็นเพลงบรรเลงที่แสดงถึงความเศร้าโศก เสียใจ นิยมนำมาใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขน ละคร เช่น การแสดงละครเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตอนพระนางมัทรี เดินร้องไห้ตามหาพระกุมารทั้งสอง ดนตรีจะบรรเลงเพลงทยอย เพื่อสื่อให้เห็นอารมณ์โศกเศร้าของตัวละคร เป็นต้น

#18 ข้อใดไม่แสดงถึงการใช้อิทธิพลของดนตรีให้มีประโยชน์

เลือกบทเพลงไม่สอดคล้องกับบรรยากาศและสถานที่ของร้าน

#19 การจัดแสดงดนตรีในงานลอยกระทง ณ สนามกีฬา ควรเลือกวงดนตรีประเภทใดจึงจะเหมาะสม

วงสตริงคอมโบ เป็นวงดนตรีที่บรรเลงกลางแจ้งเน้นความสนุกสนาน

#20 การใช้เพลงประกอบการเต้นแอโรบิค ทำให้เกิดอรรถรสในด้านใดมากที่สุด

ทำให้ความรู้สึกคึกคักสนุกสนาน

#21 บทเพลงแรกที่จะบรรเลงก่อนเพลงอื่น เมื่อมีการจัดการแสดงหรือว่าการทำบุญต่างๆ คือเพลงใด

เพราะเพลงโหมโรง เป็นเพลงที่ใช้เบิกโรงเพื่อเป็นการประกาศให้ผู้คนทราบว่า ที่นี่มีงานอะไรและเพื่ออัญเชิญเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงให้มาชุมนุมกันภายในงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานนั้นอีกด้วย

#22 ข้อใดเป็นการประพันธ์เพลงขึ้นจากปัจจัยภายนอก

เพราะเป็นการแต่งเพลงที่นำปัจจยัภายนอกเช่น สภาพสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจขนบธรรมเนียม ประเพณีพิธีกรรม ความเชื่อ เป็นต้น มาสร้างสรรค์เป็นบทเพลง

#23 ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย

เพราะสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย

#24 การขับร้องเพลงไม่ควรแสดงอิริยาบถใดที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในขณะขับร้อง

เพราะการที่ผู้ขับร้องเพลงไม่สามารถควบคุมสมาธิได้นั้น จะทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีและการที่สายตาของผู้ขับร้องไม่หยุดนิ่งอยู่กับผู้ฟังนั้น ก็จัดเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพและไม่ควรปฏิบัติ ผู้ขับร้องควรทำสีหน้าให้ปกติ

#25 ข้อใดไม่ใช่ เพลงรำวงมาตรฐานที่กรมศิลปากรและกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันปรับปรุงทำนองและแต่งเนื้อร้องขึ้นใหม่ 10 เพลง

ท่าชักแป้งผัดหน้า ใช้กับเพลงชาวไทย

#26 การแต่งกายของฉุนฉายพราหมณ์เป็นอย่างไร

การแต่งกายของฉุยฉายพราหมณ์ เป็นการแต่งแบบยืนเครื่องพระนาง

#27 ศิลปะการแสดงที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในภาคกลางคือข้อใด

เพลงเต้นกำรำเคียว เป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตการเกี่ยวข้าวของคนทางภาคกลาง เพราะภาคกลางปลูกข้าวเป็นหลัก

#28 ข้อใด ไม่ใช่ การแสดงที่เรียกได้ว่าเป็น “มหรสพ”

เพราะมหรสพ คือการแสดงที่จะต้องขออนุญาตจากฝ่ายบ้านเมืองก่อน จึงจะสามารถจัดแสดงได้เช่น ละครไทยงิ้ว หุ่นไทย หนังไทย หนังตะลุง ลิเก กลองยาว เป็นต้น ส่วนผีตาโขนนั้น จัดเป็นประเพณีหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่ หรือที่เรียกว่า “งานบุญหลวง” หรือ “บุญผะเหวด” ซึ่งตรงกับ เดือน 7 เป็นการละเล่นที่ถือเป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวโยงกับ งานบุญพระเวส หรือเทศน์มหาชาติจัดที่อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย

#29 ถ้านักเรียนรับมอบหมายให้เป็นตัวละครเอกของละคร 1 เรื่อง สิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทำคือข้อใด

เพราะบทละครเป็นสิ่งที่นักแสดงทุกคนควรต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถแสดงบทบาทได้อย่างถูกต้อง ตรงตามลักษณะของตัวละครที่ผู้ประพันธ์ได้แต่งไว้

#30 ข้อใดเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการแสดงละครเวทีเรื่องแผลเก่า

เพราะแผลเก่า คือละครที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักของหนุ่มสาวที่ไม่สมหวัง ในบทละครจะกล่าวถึงท้องทุ่งบางกะปิมีตัวละครที่สำคัญ คือขวัญและเรียม ฉากวิถีชีวิตชาวชนบท มีกระท่อมทุ่งนาวัวควายแม่น้ำ จึงมีความเหมาะสมมากที่สุด

#31 การรำ ในข้อใดที่เป็นการรำเดี่ยว (คนเดียว )

รำเดี่ยว คือ เพลงรำพลายชุมพลและฉุยฉายเบญกาย

#32 ข้อใดกล่าวถึงการแสดงโขนได้ถูกต้องที่สุด

เพราะหัวโขนแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่า ตัวละครที่สวมหัวโขนอยู่นั้น แสดงเป็นตัวละครใด เช่น ทศกัณฐ์ จะสวมหัวโขนที่มีลักษณะเป็นหน้ายักษ์ 3 ชั้น คือ ชั้นแรกมีหน้าปกติ 1 หน้าและมีหน้าเล็กๆ เรียงกัน 3 หน้า ตรงท้ายทอย ชั้นที่ 2 ทำเป็นหน้าเล็กๆ 4 หน้า เรียง 4 ด้าน ชั้นที่ 3 ทำหน้าเป็นพรหมด้านหน้า หน้ายักษ์ด้านหลังปากแสยะ ตาโพลง สวมมงกุฎยอดชัย เป็นต้น

#33 รำวงมาตรฐาน เพลงรำมาซิมารำ มีท่ารำในข้อใด

#34 ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย

เพราะนาฏศิลป์ไทยมีการเปลี่ยนแปลงท่ารำ ได้ยกเว้นการรำที่เป็นแบบมาตรฐาน จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงท่ารำได้ เช่น ระบำดาวดึงส์ ระบำกฤดาภินิหาร ระบำเทพบันเทิง ระบำโบราณคดี เป็นต้น

#35 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องคำว่า ปั้นเหน่ง

เครื่องประดับของตัวพระ-นาง เข็มขัดหรือปั้นเหน่ง

#36 จากรูปภาพเป็นการแสดงพื้นเมืองภาคใด

ส่งคำตอบ