o net O-NET 2557 ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET ข้อสอบเก่า ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบ

ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ Pre O-net 2557

Home / การศึกษา / ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ Pre O-net 2557

ฝึกทำข้อสอบเก่า เพื่อทบทวนตัวเอง ก่อนสอบจริง กับ วิชาภาษาอังกฤษ Pre O-NET ปี 2557  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนทั้งหมด 41 ข้อ พร้อมเฉลย มาดูกันว่าจะตอบคำถามถูกสักกี่ข้อ

วิชา : ภาษาอังกฤษ Pre O-NET ปี 2557

ระดับชั้น : ม.3

จำนวน : 41 ข้อ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย!!

ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ
Pre O-net 2557


ผลคะแนน

เก่งได้โล่ห์

ไว้มาแก้ตัวใหม่นะ

#1 Directions: Read the sign and choose the best answer.

ทันตแพทย์ของคุณจำเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับยาของคุณ

#2 Directions: Read the sign and choose the best answer.

Sign giving information. ป้ายเพื่อให้ข้อมูล
Sign containing warning. ป้ายเตือน
Sign containing request. ป้ายขอร้อง/ขอความร่วมมือ
Sign containing prohibitions. ป้ายห้าม (ห้ามถ่ายภาพ)

#3 Which statement is TRUE.

ระยะทางระหว่าง London ถึง York คือ 194 ไมล์ ซึ่งน้อยกว่า Cardiff ถึง Edinburgh ที่มีระยะทาง373 ไมล์

#4 How many hours a day is the Korea football team allowed for relaxing?

ตอบข้อ 2 hours 24 minutes 2 ชั่วโมง 24 นาที

คำถามถามว่า ทีมคริกเกตแอฟริกาใต้มีเวลาสำหรับการพักผ่อนกี่ชั่วโมงต่อวัน จากกราฟวงกลมเวลา สำหรับการพักผ่อนเท่ากับ 10% ดังนั้นคำนวณหา 10% ของ 24 ชั่วโมง ซึ่งได้เท่ากับ 2.4 ชั่วโมง เมื่อคำนวณหาหน่วยเป็นนาที ก็ต้องคำนวณหา 0.4 ของชั่วโมง นั่นคือ 0.4 ของ 60 นาที ซึ่งเท่ากับ 24 นาที

#5 What fraction of the day is spent on batting practice?

ตอบข้อ 1/10 คำถามถามว่าเวลาที่ใช้ในการฝึกการต่อสู้คิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของวัน จากกราฟวงกลมการต่อสู้เท่ากับ 10% แสดงว่าถ้าแบ่งเวลาของวันเป็นร้อยส่วน เวลา
การต่อสู้เท่ากับสิบส่วน นั่นคือ 10 ใน 100 เมื่อคิดเป็นส่วน 10 ก็จะได้ 1/10

#6 What do these two men wish to happen?

ตอบข้อ 2 They hope someone was dead in the disaster. พวกเขาปรารถนาให้ใครบางคนอยู่ที่นั่น(ที่ที่เกิดภัยพิบัติ)และตายในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ (แผ่นดินไหว:earthquake และความหนาวเย็นสุดๆ: bitter cold) จากการ์ตูนสื่อได้ว่าชายทั้งสองคนน่าจะไม่ชอบกัน ต่างฝ่ายต่างอยากให้คนที่ตนไม่ชอบ
ตาย

ข้อ 1 They hope there wasn’t anyone to be there.พวกเขาปรารถนาให้ไม่มีใครอยู่ที่นั่น(ที่ที่เกิดภัยพิบัติ)

ข้อ 3 They hope the disaster was more terrible than this.พวกเขาปรารถนาให้ภัยพิบัติเลวร้ายกว่านี้

ข้อ 4 They hope the disaster happened at the place he lives.พวกเขาปรารถนาให้เกิดภัยพิบัติในที่ที่เขาอยู่

#7 What thing does this poem mainly focus on?

ตอบข้อ 2 the rain ฝน (โจทย์ถามว่าโคลงบทนี้สื่อถึงสิ่งใด)

ผู้ประพันธ์เปรียบฝนเหมือนสิ่งมีชีวิต สังเกตจากการนำคำกริยามาใช้สื่อการกระทำของฝน
It finally came , ในที่สุดมันก็มา
It beat on the house. มันเคาะบนบ้าน
It bounced on the flowers. มันกระเด้งบนดอกไม้
It banged on the tin roof. มันกระแทกบนหลังคาสังกะสี
It rolled in the gutters. มันกลิ้งในรางน้ำ
It made the street muddy. มันทำให้ถนนเป็นโคลน
It spilled on the villages. มันกระเด็นในหมู่บ้าน
It licked all the windows. มันเลียหน้าต่าง
It jumped on the hill. มันกระโดดบนเนินเขา
It stayed for two days and then it left.มันอยู่สองวันแล้วก็ไป

#8 If it comes on Sunday, it will leave on ________________.

ตอบข้อ 1 Wednesday วันพุธ

จากโจทย์ If it comes on Sunday, it will leave
on… มีความหมายว่า ถ้ามันมาวันอาทิตย์ มันจะจากไปวัน… จากประโยค It stayed for two days and then it left. หมายถึง มันอยู่ 2 วัน แล้วจึงจากไป ดังนั้น ถ้ามาวันอาทิตย์ก็จะไปวันพุธ

#9 According to the poem how does everything look?

ตอบข้อ 4 wet เปียก จากโจทย์ According to the poem how does everything look? มีความหมายว่า จากโคลงบทนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างไร คำตอบคือ เปียก
เพราะโคลงนี้เกี่ยวกับฝน

#10 The label on this medicine bottle clearly warn not to take more than _______________.

ตอบข้อ 1 six tablets a day หมายถึง 6 เม็ด ต่อวัน จากโจทย์

The label on this medicine bottle clearly warn not to take more than………มีความหมายว่า สลากยานี้ระบุเตือนอย่างชัดเจนว่าอย่ารับประทานยาเกิน……. สังเกตในเนื้อหาตรงประโยค Do not exceed six tablets in twenty-four hours. หมายถึงอย่า (ใช้ หรือ รับประทาน) เกิน 6 เม็ดใน 24 ชั่วโมง

#11 We can infer by this label that____________ .

ตอบข้อ 4 the medicine could cause some people to feel nervous หมายถึงยานี้อาจทำให้เกิดอาการกระสับกระส่าย

#12 Read the leaflet and choose what it is for?

ตอบข้อ 1 an earthquake เพราะข้อมูลจากใบปลิวเป็นขั้นตอนในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว คำที่เป็น keyword คือคำว่า tremors ซึ่งแปลว่า การสั่นไหว

#13 Read the passages and choose the best answer.

เพราะ ..who just move here. ทำหน้าที่เป็น adjective clause ขยาย “a Thai friend” และ who ใช้ขยายคำนามที่เป็นคน

#14 Read the passages and choose the best answer.

ตอบข้อ 2 strange It’s strange. แปลว่า มันแปลก ซึ่งความหมายเป็นเหตุเป็นผลกับประโยคที่ตามมาคือ She didn’t open it. (เธอไม่เปิดมัน) เนื่องจากประโยคก่อนหน้าคือ I gave her a present. แปลว่า ฉันให้ของขวัญแก่เธอ แต่เธอไม่เปิด ซึ่งเป็นเรื่องวัฒนธรรมทางตะวันตก เมื่อเพื่อนให้ของขวัญควรเปิดดูทันทีเพื่อแสดงถึงความสนใจต่อสิ่งที่เพื่อนให้ ดังนั้น Tony จึงรู้สึกแปลกที่เพื่อนคนไทยไม่เปิดดูของขวัญ

#15 Read the passages and choose the best answer.

ตอบข้อ 2 interest แปลว่า ความสนใจ ประโยค She just thanked me and put it aside, not showing any interest. หมายถึง เธอเพียงแค่กล่าวขอบคุณแล้ววางมันไว้ข้างๆ และไม่แสดงความสนใจใดๆ เลย

#16 Which is the topic?

ตอบข้อ 3 The air pollution and acid rain (โจทย์ถามหา topic) เพราะเนื้อเรื่องกล่าวถึง มลภาวะทางอากาศทำให้เกิดฝนกรด

#17 Which of these proverbs suits the story?

ตอบข้อ 3 Rome was not built in a day. กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว ความหมายโดยสรุปของข้อความเป็นเรื่องของ Nick ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ
โดเริ่มต้นจากการเป็นคนงาน ทำธุรกิจเล็กๆ จนในที่สุดเป็นเจ้าของโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งตรงกับสุภาษิตที่ว่า กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว

#18 At the end of the war how many employees did Nick have?

ตอบขัอ4 โจทย์ถามว่า At the end of the war how many employees did Nick have? มีความหมายว่า เมื่อสิ้นสุดสงคราม Nick มีคนงานจำนวนกี่คน จากประโยค By the end of the war, the small work-shop had become a large factory which employed seven hundred and thirty people. มีความหมายว่า เมื่อสิ้นสุดสงคราม ร้านเล็กๆ ก็กลายเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีคนงาน730 คน

#19 Read the situation and choose the best answer.

This gift is just for you. นี่เป็นของขวัญของลูกจ้ะ (เทศกาลคริสต์มาสมักให้ของขวัญกับคนในครอบครัวและคนที่สนิทสนม)

#20 Your friend’s mother is seriously ill. To make your friend feel better, you say: “____________________”

Is there anything I can do? มีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้บ้างไหม

จากโจทย์ แม่ของเพื่อนของคุณป่วยหนัก คุณควรพูดว่าอย่างไรเพื่อให้เพื่อนรู้สึกดีขึ้น
จากตัวเลือกคำพูดที่เหมาะที่สุด ควรพูดว่า “มีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้บ้างไหม”

#21 Joe: It looks nice. ______

How much is it? ราคาเท่าไร Joe ถามราคา พนักงานขายจึงบอกราคา

#22 Jackson : You look pale today. ___________?

You look pale today วันนี้เธอดูซีดเซียว What the matter? เกิดอะไรขึ้น เป็นสำนวนที่ใช้เมื่อเราคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในทางที่ไม่ดี เช่นเมื่อเราเห็นเพื่อนท่าทางไม่สบาย

Diarrhea = ท้องเสีย

#23 B: _______________

What’s sb/st like? ถามถึงลักษณะ He is tall and thin เขาผอมและสูง

#24 Student: ______________

ตอบข้อ I will be on time from now on. ต่อไปผมจะไม่สายอีกแล้วครับ จากบทสนทนา ครูพูดกับนักเรียนว่า “เธอมาสายอีกแล้วนะ” และครูพูดหลังจากที่นักเรียนพูดอีก
ว่า “สามครั้งสุดท้ายที่มาสายเธอก็พูดแบบนี้” แสดงว่า นักเรียนต้องพูดว่า “ต่อไปผมจะไม่สายอีกแล้วครับ”

#25 Situation: Your sister has just graduated from university. What will you say?

has just graduated เพิ่งจบการศึกษา

ตอบข้อ 1 ยินดีด้วย(คำพูดที่แสดงถึงความรู้สึกชอบใจดีใจร่วมด้วย)

#26 Situation: Your friend just failed an important test. To cheer her up, you say: “____________”

Look forward to doing it again. พยายามต่อไปนะเพื่อน จากโจทย์ เพื่อนของคุณสอบตกในการสอบครั้งสำคัญ เพื่อเป็นการให้กำลังใจเพื่อน คุณควรพูดว่า….จากตัวเลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดคือ “พยายามต่อไปนะเพื่อน”

#27 ____(27)_____

How’re you doing? = How are you going? เป็นสำนวนแปลว่า How are you?

สบายดีไหม ข้อนี้จึงตอบ I’m fine.

#28 ____(28)_____

I’m very tired. ฉันเหนื่อยมาก

#29 ____(29)___.

That sounds great. ฟังดูน่าสนใจ

#30 ____(30)____

เรื่อง spiderman4 (เพราะถามว่าตอนนี้มีภาพยนต์เรื่องอะไร)

#31 What is the topic of these items?

Continent ทวีป

#32 Which word has the same vowel sound?

Strong (ข้อใดออกเสียงสระต่างจากพวก)

#33 Which word has the different consonant sound?

than (ð) ออกเสียงเหมือน ด นอกนั้นเป็น (θ)

#34 What does “reverts” mean in the above passage?

goes back to being what he was กลับไปเป็นในสิ่งที่เคยเป็น

โจทย์ถามว่า ความหมายของคำว่า “reverts” ในข้อความนี้ คืออะไร ความหมายของคำว่า revert ซึ่งสามารถเดาความหมายได้จากประโยคแรก หลังคำว่า
revert to his childhood ย้อนหลังไปเมื่อตอนเป็นเด็ก และ Mom says that he’ll always be a children during this season แม่พูดว่าพ่อจะกลายเป็นเด็กในช่วงเทศกาลนี้เสมอ จากเนื้อเรื่อง คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่พ่อย้อนกลับไปเป็นเด็ก ฉันคิดว่าเขารอคอยการมาของซานต้ามากกว่าสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว แม่พูดว่าพ่อจะ
กลายเป็นเด็กในช่วงเทศกาลนี้เสมอ

#35 When your English aunt-in-law offers you a present, what will you do?

กล่าวขอบคุณ แล้วแกะกล่องอย่างมีความสุข

#36 How do the American greet each other ?

ชาวอเมริกันทักทายผู้อื่นด้วยการ shake hand

#37 Which day will children in western country say “trick or treat”?

#38 Which one is not a Christmas carol?

#39 What is Valentine’s Day most common symbol?

#40 In the past, Thai New Year was in ________, but now is in January.

#41 Which punctuation in English Language hasn’t in Thai Language?

ส่งคำตอบ