o net O-NET 2559 ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET ข้อสอบโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ โอเน็ต

ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ Pre O-NET 2559

Home / การศึกษา / ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ Pre O-NET 2559

ลองมาฝึกทำข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Pre O-NET 2559 กัน บอกเลยว่าไม่ง่ายอย่างที่คิด มีมาให้น้องๆ ได้ลองทำจำนวน 39 ข้อ นะจ๊ะ มาลุ้นกันว่าจะทำได้ไหม ได้กี่คะแนน ปิดท้ายบททดสอบมีเฉลยข้อที่ถูกต้องให้ด้วย

วิชา : วิชาวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น : ม.3

จำนวน : 39 ข้อ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย!!

ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์
Pre O-NET 2559


ผลคะแนน

อัจฉริยะสุดๆ

ได้คะแนนน้อยจัง

#1 สุดาตื่นตอนเช้า จึงออกไปรดน้ำต้นไม้ที่ก้าลังเหี่ยวข้างหลังบ้าน (1) หลังจากนั้นจึงเข้าครัวทำอาหารเช้าจนกลิ่นอาหารฟุ้งกระจายไปทั่วบ้าน (2) และเดินไปชงกาแฟมาดื่มก่อนไปทำงาน (3) พฤติกรรมของสุดา จัดเป็นการเคลื่อนที่ของสารแบบใด ตามลำดับ

-การรดน้ำต้นไม้ เป็นการออสโมซิส เพราะน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีโมเลกุลของน้ำมาก ไปยังบริเวณที่มีโมเลกุลของน้ำน้อยกว่า ผ่านเยื่อบาง ๆ
-การทำอาหารเช้าจนกลิ่นอาหารฟุ้งกระจายไปทั่วบ้าน เป็นการแพร่ เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่ของสาร จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย
-การชงกาแฟ เป็นการแพร่ เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่ของสาร จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย

#2 ข้อใดเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

แสง คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

#3 จากข้อความข้างต้นเป็นความสัมพันธ์ของระบบใดบ้างในร่างกายมนุษย์

เมื่อร่างกายรู้สึกเหนื่อยจะมีการหายใจเร็วและถี่ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สมากขึ้น ส่งผลให้มีการไหลเวียนเลือดเพื่อนำแก๊สออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายและเกิดของเสียในรูปของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และในรูปของเหลว ได้แก่ เหงื่อและปัสสาวะมากขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของระบบขับถ่ายที่จะกำจัดของเสียเหล่านี
ออกจากร่างกาย เมื่อร่างกายสูญเสียน้ำจากการขับถ่าย ก็จะทำให้รู้สึกหิวและกระหายน้ำ เป็นความสัมพันธ์ของระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบขับถ่าย

#4 ข้อใดเรียงลำดับพฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้าได้ถูกต้อง

-สัตว์จำศีลในฤดูหนาว เป็นการตอบสนองต่ออุณหภูมิ

-แมลงบินเข้าแสงไฟ เป็นการตอบสนองต่อแสงสว่าง

-กิ้งกือขดตัว เป็นการตอบสนองต่อการสัมผัส

#5 สาเหตุสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์ คืออะไร

การขาดแคลนอาหารของโลก เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

#6 การปฏิบัติตนจะทำให้พลามัยสมบรูณ์ข้อใด ไม่ถูกต้อง

#7 “เด็กที่เป็นโรคนี้มีลักษณะ กะโหลกศีรษะเล็กกลม ตัวนิ่ม ดั้งจมูกแบน ตาชี้ขึ้น ลิ้นจุกปาก มีโครโมโซมที่ 21 เกินมา 1 โครโมโซม” ลักษณะดังกล่าวเป็นโรคทางพันธุกรรมตรงกับข้อใด

#8 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง และระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรียกว่า

ระบบนิเวศ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง และระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

#9 เมื่อแสงอาทิตย์ส่องมายังพื้นโลก จะทำให้น้ำจากแหล่งต่างๆ ระเหยกลายเป็นไอลอยสูงขึ้น ไอน้ำที่รวมกันนี้ จะมีลักษณะร้อนชื้น ไอน้ำบางส่วนจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศในรูปของเมฆ เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของสารในข้อใดมากที่สุด

การหมุนของน้ำในระบบนิเวศ จะเริ่มจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำมหาสมุทร รวมทั้งไอน้ำที่มาจากการหายใจของสิ่งมีชีวิต การคายน้ำของพืชเมื่อได้รับความร้อนจะระเหยเป็นไอน้ำลอยขึ้นสู่บรรยากาศ เมื่อกระทบกับความเย็นจะควบแน่นรวมกันเป็นเมฆแล้วตกลงมาเป็นฝน

#10 การกระทำในข้อใดที่ทำให้เสียสมดุลธรรมชาติและยากต่อการฟื้นฟูกลับสภาพสมดุลเช่นเดิม

การถางป่าท้าไร่เลื่อนลอย ท้าให้ดินเสื่อมสภาพอย่างรุนแรง การที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมนั้นต้องใช้เวลานาน

#11 “การประเมินปริมาณการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยไม่ใช้ในปริมาณมากเกินความจำเป็น หรือขาดการควบคุม” เป็นหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับข้อใด

ความพอประมาณ เป็นการประเมินปริมาณการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยไม่ใช้ในปริมาณมากเกินความจำเป็น หรือขาดการควบคุม

#12 สารในข้อใดต่อไปนี้ สอดคล้องกับ สาร ก , สาร ข , สาร ค และ สาร ง ในแผนภาพ

-สาร ก ได้แก่กลุ่มสารละลาย ดังนั้น สาร ก คือ น้ำเกลือ
-สาร ข ได้แก่กลุ่ม ธาตุ ดังนั้น สาร ข คือ เหล็ก
-สาร ค ได้แก่กลุ่มแขวนลอยดังนั้น สาร ค คือ น้ำพริก
-สาร ง ได้แก่กลุ่มสารประกอบ ดังนั้น สาร ง คือ น้ำ

#13 การเลือกภาชนะบรรจุสารข้อใดเหมาะสมที่สุด

ข้อควรระมัดระวังในการใช้กรดและเบส คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ไม่ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ อลูมิเนียม ใส่สารที่มีสมบัติเป็นกรดหรือเบสเพราะจะทำให้โลหะผุกร่อน อาหารที่อยู่ในภาชนะอาจมีโลหะปน ทำให้เกิดอันตรายได้ควรใช้ภาชนะที่เป็นแก้วและถ้วยกระเบื้อง เนื่องจากอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งจะทำให้ผลผิดพลาด แต่ถ้าใช้ทดสอบสารที่มีความเป็นกรด-เบสที่อ่อนมากสามารถใช้จานหลุมพลาสติกได้

#14 แคลเซียมเป็นของแข็ง มีจุดหลอมเหลว 842 องศา มีจุดเดือด 1,484 องศา น้าไฟฟ้าได้ดี แคลเซียม จัดเป็นธาตุกลุ่มใด

ในภาวะปกติธาตุบางชนิดดำรงอยู่สถานะของแข็ง บางชนิดเป็นของเหลว และบางชนิดเป็นก๊าซ เราสามารถแบ่งสมบัติของธาตุทั้งหมดออกได้เป็นสามพวกใหญ่ๆ คือ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ

1. โลหะ (metal) เป็นกลุ่มธาตุที่มีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ นำความร้อนที่ดี เหนียว มีจุดเดือดสูง ปกติเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง (ยกเว้น ปรอท) เช่น แคลเซียม อะลูมิเนียม เหล็ก เป็นต้น

2. อโลหะ (non-metal) เป็นกลุ่มธาตุที่มีสมบัติไม่นำไฟฟ้า มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ เปราะบาง และมีการแปรผันทางด้านคุณสมบัติทางกายภาพมากกว่าโลหะ เช่น ออกซิเจน กำมะถัน ฟอสฟอรัส เป็นต้น

#15 ถ้ามีของผสม 4 ชนิด คือ การบูร ทราย เกลือ และ ผงตะไบเหล็ก เราสามารถแยกออกจากกันได้ โดยวิธีใดตามลำดับ จึงจะเหมาะสมที่สุด

#16 ในการเตรียมสารเอทานอล นำเอทานอลมา 200 (cm3) ผสมน้ำ 300 (cm3) เอทานอลที่ได้มีความเข้มข้น เท่าใด

#17 แรงลัพธ์ที่กระทำให้วัตถุเคลื่อนที่นั้นจะมีขนาดของแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใด

มวลของวัตถุกับความเร่งของวัตถุ

แรงที่กระทำต่อวัตถุ
F = ma
F = แรงที่กระทำ
m = มวล
a = ความเร่ง

#18 ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่ากับศูนย์ข้อใดถูกต้อง

ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก

ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่ากับศูนย์
-วัตถุจะหยุดนิ่ง
-วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

#19 แรง 2 แรงกระทำที่จุด 0 ดังรูป แรงลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถหาได้จากรูปในข้อใด

#20 เพราะเหตุใดเมื่อรถจอดอย่างรวดเร็ว ตัวของนักเรียนจึงล้มไปด้านหน้า

#21 รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 16 m/s ต่อมาเปลี่ยนความเร็วเป็น 32 m/s ในเวลา 2 วินาที จงหาความเร่ง

#22 ขว้างจักรออกไปมีความเร็วต้นในแนวระดับเท่ากับ 30 m/s และความเร็วต้นในแนวดิ่งเท่ากับ40 m/s ขณะจักรอยู่ ณ จุดสูงสุดจะมีความเร็วตรงกับข้อใด

#23 เด็กชายปิยชัยเตะลูกบอลปะทะกำแพงด้วยแรง 30 นิวตัน ลูกบอลจะกระดอนจากกำแพงกลับมาด้วยแรง เท่าไร

#24 เหตุการณ์ใดสนับสนุนข้อความที่ว่า ถ้าไม่มีแรงเสียดทานรถจะแล่นไม่ได้

เมื่อรถวิ่งผ่านถนนที่มีน้ำมันเครื่องหกอยู่เต็ม รถจะหมุนคว้างแสดงว่าไม่มีแรงเสียดทาน

#25 คานเบาอันหนึ่งยาว 1 เมตร มีน้ำหนัก 6 นิวตัน และ 4 นิวตันห้อยอยู่ที่ปลายคานแต่ละข้าง จะต้องวางจุดหมุนที่จุดใดจึงจะสมดุล

#26 ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้ทำให้การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการตกแบบเสรีกำหนดให้การเคลื่อนที่ทุกข้อ ไม่คิดแรงต้านอากาศ

โยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งทำให้การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการตกแบบเสรีด้วยแรงดึงดูดของโลก

#27 กราฟในข้อใดต่อไปนี้ บรรยายความเร่งในแนวดิ่งของลูกบอลได้ถูกต้องถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศ

เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ขึ้น ความเร่งจะลดลง (ความหน่วง) ทำให้กราฟต่ำกว่า 0 และขนานกับแกนนอนเมื่อวัตถุถึงจุดสูงสุด ความเร่งจะเท่ากับ 0 และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ลงมา
ตามแรงดึงดูดขอโลก ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง ทำให้กราฟสูงกว่า 0 และขนานกับแกนนอน

#28 ข้อใดสรุปถูกต้อง

เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
1. การพาความร้อน(convection) เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยอาศัยโมเลกุลของสารตัวกลางที่เป็นของเหลวและแก๊สเคลื่อนตัวไปพร้อมกับพาความร้อนนั้นไป
2. การนำความร้อน(conduction) เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยที่โมเลกุลของของแข็งไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วย สารที่นำความร้อนได้ดีและเร็ว เรียกว่า ตัวนำความร้อน เช่น โลหะต่าง ๆ
3. การแผ่รังสีความร้อน เป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยไม่อาศัยตัวกลาง เช่น การแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์

#29 ข้อใด ไม่ใช่การนำผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสารไปใช้ประโยชน์

การทำนาเกลือใช้หลักการระเหยแห้ง

#30 จากภาพอธิบายด้วยหลักการหักเหของแสงตามข้อใด

เรื่อง การหักเหของแสง
การหักเหของแสงเกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางอย่างน้อย 2 ชนิด ที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากัน
รูปที่ 1 ตัวกลางที่ 1 และ 2 เป็นตัวกลางชนิดเดียวกัน แสงไม่มีการหักเห
รูปที่ 2 ตัวกลางที่ 1 มีความหนาแน่นน้อยกว่าตัวกลางที่ 2 รังสีหักเหจะเบนเข้าหาเส้นปกติ
รูปที่ 3 ตัวกลางที่ 1 มีความหนาแน่นมากกว่าตัวกลางที่ 2 รังสีหักเหจะเบนออกจากเส้นปกติ
รูปที่ 4 แสงเดินทางผ่านกระทบผิวรอยต่อในแนวตั้งฉากจะเดินทางเป็นแนวเส้นตรงทำให้มองไม่เห็นการหักเห

#31 ข้อใดสรุป ถูกต้องเกี่ยวกับ สมคิด

เรื่องความผิดปกติของสายตา
1. สายตาสั้นเกิดจากภาพตกก่อนถึงเรตินาทำให้มองภาพไกล ๆ ไม่ชัด แก้ไขโดยใช้เลนส์เว้าช่วย
2. สายตายาวเกิดจากภาพตกหลังเรตินาทำให้มองภาพใกล้ ๆ ไม่ชัด แก้ไขโดยใช้เลนส์นูนช่วย

#32 ข้อใดกล่าว ถูกต้อง

#33 จากภาพ มีการเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นแบบใดบ้าง

#34 จากภาพกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างไร

#35 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นข้างแรม

#36 ดาวเคราะห์ในข้อใด เรียงลำดับตามคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์จากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง

#37 ถ้าบทประพันธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

#38 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดาวหาง

#39 โครงการยานอวกาศในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

โครงการเมอร์คิวรี โครงการอพอลโล และโครงการเจมินี เป็นโครงการยานอวกาศที่ส่งไปพร้อมกับมนุษย์ ส่วนโครงการลูน่าออบิเตอร์เป็นโครงการที่ส่งขึ้นไปเพื่อถ่ายทอดภาพดวงจันทร์ โดยไม่มีมนุษย์ควบคุมยานอวกาศ

ส่งคำตอบ