dek63 TCAS TCAS63 การศึกษา รับสมัคร TCAS63

Update!! กำหนดการรับสมัคร TCAS63 สำหรับน้องๆ Dek63

Home / การศึกษา / Update!! กำหนดการรับสมัคร TCAS63 สำหรับน้องๆ Dek63

ถึงเวลาแล้ว สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะเลื่อนขั้นเข้าสู่ช่วงการเข้ามหาวิทยาลัย ปีหนึ่งผ่านไปไวมาก ดังนั้นน้องๆ ต้องเตรียมตัวฟิตสมองกันตั้งแต่ตอนนี้ และคอยอัพเดทข่าวสารการศึกษา โดยเฉพาะการรับสมัครในระบบ TCAS กันก่อน ว่ากำหนดการ ส่ง Portfolio โควตา รับตรง แอดมิชชันเมื่อไร? วันนี้มาติดตามกัน

Update!! กำหนดการรับสมัคร
TCAS63 สำหรับน้องๆ Dek63

สำหรับการรับสมัครเลือก TCAS63 ยังคงใช้ระบบการคัดเลือกแบบ TCAS62 ที่มีการรับสมัคร 5 รอบ และมียืนยันสิทธิ์ 5 รอบเหมือนเดิม

รอบที่ 1 Portfolio

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
 • กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 • ใช้เกรด / Portfolio / สอบสัมภาษณ์ / คุณสมบัติพิเศษ

รอบที่ 2 โควตา

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 25 เมษายน 2563
 • กลุ่มนักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย โครงการพิเศษ
 • คะแนนที่ใช้ GAT PAT / 9 วิชาสามัญ / เกรด /คุณสมบัติพิเศษ

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2563 – วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
 • กลุ่มนักเรียนทั่วไป โครงการ กสพท โครงการอื่นๆ
 • คะแนนที่ใช้ GAT PAT / 9 วิชาสามัญ / วิชาเฉพาะแพทย์

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 8 มิถุนายน 2563
 • กลุ่มนักเรียนทั่วไป โครงการ กสพท โครงการอื่นๆ
 • คะแนนที่ใช้ เกรด / O-net / GAT PAT / วิชาเฉพาะแพทย์

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 17 มิถุนายน 2563
 • กลุ่มนักเรียนทั่วไป ที่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • คะแนนที่ใช้ เกรด / O-net / GAT PAT

** ระบบ TCAS63 ในรอบที่ 1 Portfolio, รอบที่ 2 โควตา และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ น้อง ๆ อย่าลืมทำการลงทะเบียนสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://mytcas.com/ เสียก่อน ถึงจะสามารถสมัครคัดเลือกกับทางมหาวิทยาลัยได้นะคะ

กำหนดการสอบ

O-NET
สมัครสอบ : โรงเรียนส่งรายชื่อ
วันสอบ : 29 กุมภาพันธ์ 2563 – 1 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ : 27 มีนาคม 2563

GAT/PAT
สมัครสอบ : 25 พฤศจิกายน 2562 – 9 ธันวาคม 2562
วันสอบ : 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลสอบ : 1 เมษายน 2563

9 วิชาสามัญ
สมัครสอบ : 5 – 19 ธันวาคม 2562
วันสอบ : 14 -15 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ : 5 เมษายน 2563

ที่มาข้อมูลจาก admissionpremium.com, cupt.net