o net O-NET 2559 ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ

ฝึกทำข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 Pre O-NET 2559

Home / การศึกษา / ฝึกทำข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 Pre O-NET 2559

มาฝึกทำ แนวข้อสอบ Pre O-NET 2559 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กัน ก่อนลงสนามสอบจริง ว่าจะได้กี่คะแนน ท้ายบททดสอบมีเฉลยข้อที่ถูกต้องให้ด้วย

วิชา : ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น : ป.6

จำนวน : 40 ข้อ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย!!

ฝึกทำข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
Pre O-NET 2559


ผลคะแนน

อัจฉริยะด้านภาษา

ไม่ใช่ภาษาแม่ อาจพลาดกันได้ ไว้มาแก้ตัวใหม่

#1 When he sees the green light, what should he do?

เพราะ the green light แปลว่า ไฟเขียว แสดงว่า รถสามารถวิ่งไปต่อได้

#2 Janet :…………2………….

เพราะ May I go to the toilet, please? เป็นการขออนุญาตออกไปข้างนอก (เข้าห้องน้้า)

#3 Where can you see this sign?

เพราะ ในโรงพยาบาลจะมีป้ายสัญลักษณ์ห้ามถ่ายรูป เพื่อจรรยาบรรณของแพทย์ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย

#4 When you see this sign, what should you do?

เพราะป้ายนี้มีความหมายห้ามแซง จึงจำเป็นต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง

#5 How many seasons are there in this song?

เพราะมี 4 ฤดู ได้แก่ winter, spring, summer, autumn

#6 Which season that make us feel lonely?

เพราะ ในฤดู autumn จะให้ความรู้สึกอ้างว้าง เหงา ใน poem เลยหยิบปากกาและกระดาษมาเขียนข้อความระบายความเหงา

#7 What’s the matter with the boy?

#8 From the dialogue, where are they?

เพราะเป็นการบ่งบอกถึงการสั่งอาหาร นั่นหมายถึง In the restaurant

#9 ………9………… Do you mind if I borrow your workbook?

#10 Joe : …………10……….. I forgot it at my home.

#11 When my dog is sick, I will take it to see the …………………..

เพราะ vet แปลว่า สัตวแพทย์ เมื่อสัตว์ป่วย จ้าเป็นต้องพาไปพบสัตวแพทย์

#12 Kim : Bella! …………12……

เพราะ Don’t run on the grass แปลว่าอย่าวิ่งลัดสนาม ซึ่งในขณะนั้นเบลล่าก้าลังวิ่งอยู่

#13 Librarian :…………13………… This is the last one.

เพราะ How lucky you are! แปลว่าคุณช่างโชคดี เพราะหนังสือที่ต้องการเหลือเพียงเล่มเดียว

#14 Secretary:…………14…………

เพราะ I’m afraid he’s just gone out. แปลว่าเขาเพิ่งออกไปข้างนอกจึงต้องฝากข้อความไว้

#15 Christ : I ………15……… visit my grandparents in Rome, Italy.

เพราะ am going to แปลว่า จะ ซึ่งเป็นการวางแผนที่แน่นอนว่าจะไปเยี่ยมญาติจริงๆ

#16 Camelia :Hey Josie. …………16……, and you?

#17 Camelia :…………17………………?

เพราะ What did you do yesterday? เป็นการถามว่าคุณทำอะไรเมื่อวาน จึงดูเหมือนคนง่วงนอน

#18 Camelia :Oh yes, the Top Shop shoes is on sale. If you buy 2, you get 1 free. ………18…………

เพราะ If you buy 2, you get 1 free. แปลว่าซื้อรองเท้า 2คู่ ได้ฟรีอีก 1 คู่ จึงถือว่าซื้อรองเท้าได้ในราคาที่ถูกมา จึงตอบ It was very cheap.

#19 Nanny:………………19………….?

#20 Nanny : My birthday is……20………

เพราะในบทสนทนาบอกว่า You’re younger than me for one year หมายถึงอายุน้อยกว่า 1 ปี แสดงว่าต้องเกิดก่อน นั่นคือ December 2nd,2002.

 

#21 How many hours is the London Eye open on Sundays?

เพราะวันอาทิตย์ London Eye เปิดให้เข้าชมได้ 11am to 4.30pm. (5.5hrs)

#22 Which day of the week is the London Eye open the longest?

เพราะ longest แปลว่า ยาวนานที่สุด นั่นคือในวันเสาร์เปิดให้เข้าชมได้นานที่สุด

#23 Fred : I love ……..23……. especially when I’m facing the wave. How about you?

เพราะ I’m facing the wave แปลว่าเวลาที่ปะทะกับคลื่น เขารู้สึกตื่นเต้นมาก นั่นคือ การเล่นเซิร์ฟ

#24 Alex : In my opinion, …..24….. is the most exciting while I’m waiting for the ball goes into the hole.

เพราะ I’m waiting for the ball goes into the hole. คือช่วงเวลาที่เขารอให้ลูกบอลกลิ้งลงหลุม นั่นคือกีฬากอล์ฟ

#25 You need to buy a kilo of rice, 3 bottles of fish-sauce and a dozen eggs. Where can you buy these things?

เพราะต้องการซื้อข้าว น้้าปลา และไข่ สามารถซื้อได้ที่ ร้านขายของช้า ซึ่งตรงกับรูปข้อ 2

#26 She is ………26…………., everyone likes to be her friend.

เพราะ a friendly girl แปลว่ามีมนุษยสัมพันธ์ดี ซึ่ง Cindy ยิ้มเก่ง ชอบ ช่วยเหลือผู้อื่น และมีเพื่อนๆเยอะ

#27 Sara :……………27………

เพราะ พนักงานขายถามว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือ และ Sara ตอบว่า Yes,please. I’m looking for a crayon. ( ก้าลังมองหาสีชอล์ค)

#28 Thanksgiving Day is …………………….

เพราะ the Beginning of the harvesting festival. เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว

#29 The day after Thanksgiving Day is known as …………………….

เพราะ The day after Thanksgiving Day แปลว่า หนึ่งวันหลังจากวันขอบคุณพระเจ้า เรียกว่าวัน Black Friday

#30 How important is Valentine’s Day the same as MakhaBucha Day?

เพราะความเหมือนกันระหว่าง Valentine’s Day และ MakhaBuchaDay คือ Expressing the unconditional love กล่าวถึงความรักโดยไม่มีเงื่อนไข

#31 Buddhists always go to the ………31……..to make merit on Buddhist holy days,

เพราะ Buddhists แปลว่าชาวพุทธ นิยมไปวัดในวันพระ

#32 ………32………usually go to church to worship God on Sunday.

เพราะ Christians แปลว่าชาวคริสต์นิยมเข้าโบสถ์ในวันอาทิตย์

#33 Football, or in the other name ‘………..33……….,’

เพราะ Soccer เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของ football นิยมเรียกในสหรัฐอเมริกา

#34 There are ………34……….in a football team. When they play,

เพราะ ถามว่าใน 1ทีม มีผู้เล่นกี่คน นั่นคือ 11 คน

#35 So an important player called ……….35……….

เพราะ Goalkeeper จำเป็นต้องรักษาประตูโดยใช้ความชำนาญ และทักษะ

#36 should be skillful to guard the ………36…….

เพราะ guard แปลว่า ป้องกัน ดังนั้น Goalkeeper จำเป็นต้องรักษาประตู

#37 Peter : I will apply for ………37……… I love to play guitar.

เพราะ I love to play guitar คือ ชอบเล่นกีต้าร์ จึงอยากเข้าชมรมดนตรี (music)

#38 Teacher: It is too dark. Could you ……………………….., please?

เพราะ dark แปลว่า มืด จึงจำเป็นที่จะต้องเปิดไฟ นั่นคือ turn on the light

#39 …………39………. I didn’t meet you all at the pizza restaurant last night.

เพราะ I’m really sorry เป็นมารยาทสากล ต้องกล่าวเพื่อแสดงการขอโทษ

#40 ……40….. and looked after my younger sister.

เพราะ I had to stay home แปลว่า อยู่ที่บ้าน ซึ่งเขาจะต้องไปดูแลน้องที่บ้าน

ส่งคำตอบ