o net O-NET 2559 ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 วิชาภาษาไทย

ฝึกทำข้อสอบ Pre O-NET 2559 วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Home / การศึกษา / ฝึกทำข้อสอบ Pre O-NET 2559 วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ลองมาฝึกทำ ข้อสอบ Pre O-NET 2559 วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กัน มีทั้งหมด 29 ข้อ นะจ๊ะ มาลุ้นกันว่า จะได้กี่คะแนน ท้ายบททดสอบมีเฉลยข้อที่ถูกต้องให้ด้วย

วิชา : ภาษาไทย

ระดับชั้น : ป.6

จำนวน : 29 ข้อ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย!!

ฝึกทำข้อสอบ Pre O-NET 2559 วิชาภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ผลคะแนน

ฉลาดได้อี๊ก!!

ไว้มาแก้ตัวใหม่นะ

next

#1 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดอกชบา คือข้อใด?

เป็นข้อเท็จจริง คือ ดอกชบามีสีแดงและไม่มีกลิ่นหอม เป็นข้อเท็จจริง

#2 ข้อใดใช้ คำผิด

“ข้า” ในข้อนี้หมายถึง ผู้ทำงาน ไม่ได้หมายถึงของที่มีค่า

next

#3 จากบทกลอนด้านบน ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น

เปรียบดอกชบากับหญิงสาวที่มีรูปงาม แต่ไม่มีความรู้ ส่วนข้อที่ ๑ ๒ เป็นข้อเท็จจริง

next

#4 คำถาม บุคคลใดปฎิบัติไม่สอดคล้องกับบทประพันธ์ข้างต้น

จากบทประพันธ์ไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง ยิ้มแย้มแจ่มใส

next

#5 ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง

ลิขิต แปลว่าเขียนเป็นข้อเท็จจริง ส่วนข้ออื่นเป็นข้อคิดเห็น

next

#6 จากบทประพันธ์ข้างต้น ข้อใดสำคัญที่สุด

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำคัญที่สุด โดยดูจากคำประพันธ์ “เทิดทูนชาติ ศาสน์กษัตริย์ เหนือสิ่งใด”

next

#7 คำถาม จากบทประพันธ์ข้างต้น ข้อใดคือเจตนาของผู้ประพันธ์

next

#8 การเขียนจดหมายถึงบุคคลในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

นายกรัฐมนตรี เพราะรูปแบบการเขียนจดหมายไม่ใช่การเขียนจดหมายส่วนตัว

next

#9 ข้อใดเป็นคำขวัญในการโฆษณาที่จำยาก

next

#10 สถานการณ์ในข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม กับกาลเทศะและบุคคล

การเขียนรายงาน จะต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการ

next

#11 ประโยคในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

กรุณาทิ้งขยะลงในถังขยะ เป็นประโยคขอร้อง ส่วนข้ออื่นเป็นประโยคคำสั่ง

next

#12 ข้อใดมีสกรรมกริยา

ขนมครกเป็นกรรมของประโยค ส่วนข้ออื่นๆ ไม่มีกรรมมารองรับ

next

#13 ข้อใดมีคำวิสามานยนาม มากที่สุด

“เชียงใหม่” เป็นวิสามานยนาม

next

#14 คำราชาศัพท์ในข้อใดถูกต้องทุกคำ

ม้า ปืน ดนตรี เป็นคำนาม เติมคำว่า ทรง นำหน้า เพื่อให้เป็นกริยาราชาศัพท์

next

#15 ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ

เพราะคำไทยแท้จะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ข้อ ๔ คำไทยแท้ทุกคำ

ส่วนข้อ ๑ มีภาษาต่างประเทศ คือ สลึง ประจบ
ข้อ ๒ มีภาษาต่างประเทศ คือ สุคนธ์ ข้อ ๓ มีภาษาต่างประเทศ คือ โขมง

next

#16 ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม

next

#17 ประโยคข้อใดมีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน

next

#18 ข้อใดมีวัตถุประสงค์ต่างจากข้ออื่น

จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า เป็นเพลงกล่อมเด็ก ข้ออื่นเป็นเพลงประกอบการละเล่น

next

#19 จากแผนภูมิวงกลมจำนวนสีในข้อใด มีความใกล้เคียงกันที่สุด

สีแดงกับสีเขียว ใกล้เคียงกันมากที่สุด

next

#20 จากแผนผังโรงเรียน เตาเผา อยู่ทางทิศใดของบ้านพักครู

next

#21 ข้อใดเรียงลำดับคำประพันธ์และบอกประเภทของคำประพันธ์ ได้ถูกต้อง

next

#22 จากบทประพันธ์ข้างต้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในด้านใด

next

#23 ทำไมจึงเรียกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงว่า “พืชกินสัตว์”

next

#24 เพราะเหตุใด ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง จึงต้องหาทางเพิ่มแหล่งอาหาร

next

#25 ข้อใดไม่สอดคล้องกับบทประพันธ์ข้างต้น

next

#26 จากโฆษณาต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ไม่มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพราะในโฆษณามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ คือโครงการ พระราชดำริของพ่อหลวง

next

#27 ข้อใดเป็นข้อบกพร่องของโฆษณาชิ้นนี้

โฆษณาเกินจริง ๑ เม็ดหน้าเด็กไปอีกนาน

next

#28 ผู้แต่งเสนอแนวคิดโต้แย้งตรงกับสำนวนใด

next

#29 บทประพันธ์ข้างต้นให้คุณค่าด้านใดมากที่สุด

ส่งคำตอบ