dek62 ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบโอเน็ต ข้อสอบโอเน็ต61 ข้อสอบโอเน็ตป.6 ข้อสอบโอเน็ตม.3 ข้อสอบโอเน็ตม.6 เฉลยข้อสอบO-net เฉลยข้อสอบโอเน็ต

รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2561 ป.6 ม.3 ม.6

Home / การศึกษา / รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2561 ป.6 ม.3 ม.6
ทีนเอ็มไทย นำข้อมูลรวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2561 ป.6 ม.3 ม.6 มาฝากให้ทบทวนกัน ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2-3 มีนาคม 2562

รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย
ปี 2561 ป.6 ม.3 ม.6

ทั้งนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้องๆ สามารถคลิ๊กเข้าไปโหลดตามระดับชั้นและรายวิชาได้เลย…

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อยู่ระหว่างรออัพเดท!!!)

  • วิชาภาษาไทย คลิก ทำข้อสอบ
  • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิก ทำข้อสอบ
  • วิชาภาษาอังกฤษ คลิก ทำข้อสอบ
  • วิชาคณิตศาสตร์ คลิก ทำข้อสอบ
  • วิชาวิทยาศาสตร์ คลิก ทำข้อสอบ

ที่มาข้อมูลจาก niets.or.th