คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตักบาตร ภาษาอังกฤษ ทำบุญ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ วันสำคัญ ไหว้พระ ภาษาอังกฤษ

ทำบุญ ไหว้พระ ตักบาตร ทางพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

Home / การศึกษา / ทำบุญ ไหว้พระ ตักบาตร ทางพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ทีนเอ็มไทยมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนามาฝากกันค่ะ มาดูกันสิว่า คำว่า “ทำบุญ ไหว้พระ ตักบาตร” ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร และยังมีคำอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาอะไรอีกบ้างที่ควรรู้ ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลย เพื่อจะได้นำไปใช้สนทนาได้อย่างถูกต้อง

ทำบุญ ไหว้พระ ตักบาตร
ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

– to make merit ทำบุญ

– to do good things ทำสิ่งที่ดี

– to offer food to the monks/ to give alms to the monks  ตักบาตร, ใส่บาตร

– to pay respect to Buddha / to pray to the Buddha  ไหว้พระ

– to donate money to charity บริจาคเงินเพื่อการกุศล

– to pray สวดมนต์

– to meditate นั่งสมาธิ

– Listen to the sermon ฟังเทศน์ 

– Offerings for a sermon กัณฑ์เทศน์ 

– a Buddhist ceremony where people walk with lighted candles in hand around a temple เวียนเทียน

– Receive blessing from the monks รับพรจากพระ

– Worship Buddha image ไหว้พระ

– Pay respect to (the monk/the Buddha image) กราบพระ

– Sprinkle the holy water รดน้ำมนต์

– Pour water of dedication/To make a libation กรวดน้ำ

– Give the offering dedicated to the monks ถวายสังฆทาน

– The Kathin ceremony กฐิน

– To leave a robe (for the monks to take as a discarded cloth.) ทอดผ้าป่า

– Donate บริจาค

– Invite the monk นิมนต์พระ

– Light the incense sticks จุดธูป

– Light the candle จุดเทียน

– Put gold leaf onto the Buddha image ปิดทององค์พระพุทธรูป

– Alms bowl บาตรพระ

– Lotus flower ดอกบัว

– Incense stick ธูป

– Candle เทียน

– Incense burner กระถางธูป

– Sacred cord สายสิญจน์

– Holy water น้ำมนต์

– Offering เครื่องสังฆทาน

– The yellow robe (of a Buddhist monk/novice) จีวร

– Cloth for the rains/Rains cloth ผ้าอาบน้ำฝน

– Lent candle เทียนพรรษา

– The Buddha image/ The Buddha statue พระพุทธรูป

– Relics  พระบรมสารีริกธาตุ

– Buddha’s footprint รอยพระพุทธบาท

-Temple วัด

– Pagoda เจดีย์

– Chapel อุโบสถ

– Pavilion at a temple ศาลาวัด

– Religious Ceremony พิธีทางศาสนา

– The Lord Buddha สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

– Monk พระสงฆ์

– The abbot เจ้าอาวาส

– Novice สามเณร

– Temple boy เด็กวัด

– Buddhist พุทธศาสนิกชน

– Buddhist Holy Day วันพระ

– Makha Bucha Day วันมาฆบูชา

– Vesakha Bucha Day วันวิสาขบูชา

– Asarnha Bucha Day วันอาสาฬหบูชา

– Buddhist Lent Day  วันเข้าพรรษา

– End of Buddhist Lent Day วันออกพรรษา

– Atthami Bucha Day วันอัฏฐมีบูชา

– to do good things to create positive karma for oneself  ทำสิ่งที่ดีเพื่อสร้างกรรมดีให้กับตัวเอง

– to do meritable things in order to get positive or good karma for oneself ทำบุญเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีหรือกรรมดีเพื่อตัวเอง

– releasing fish, releasing birds, releasing turtles ปล่อยปลา, ปล่อยนก, ปล่อยเต่า

– What is your religion?  คุณนับถือศาสนาอะไร?

– I’m a Buddhist = ฉันนับถือศาสนาพุทธ

 

ที่มาข้อมูลจาก speakingenglishonedhammathai