PM 2.5 คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝุ่นละออง ฝุ่นละออง PM2.5 ภาษาอังกฤษ มลพิษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ เกี่ยวกับมลพิษ

Home / การศึกษา / คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ เกี่ยวกับมลพิษ

กลับมาอีกแล้ว ปัญหาของฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้หลายคนกังวลและเริ่มสวมหน้ากาก ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองระดับ PM 2.5 ได้นั้นเอง วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยขอเกาะกระแสข่าว นำเกร็ดความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับมลพิษ มาฝากกัน แต่จะมีคำว่าอะไรบ้างนั้น มาติดตามกันเลยค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
เกี่ยวกับมลพิษ

acid rain : ฝนกรด

biodegradable : สามารถย่อยสลายได้

carbon footprint : การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

climate change : เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

to conserve energy : เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

to contaminate : การปนเปื้อน

deforestation : ตัดไม้ทำลายป่า

endangered species : เป็นอันตรายต่อมนุษย์

energy conservation :  การอนุรักษ์พลังงาน

energy efficient : การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

global warming : ภาวะโลกร้อน

greenhouse effect : ปฏิกิริยาเรือนกระจก

renewable energy : พลังงานหมุนเวียน

to recycle : การรีไซเคิล

toxic waste : ของเสียมีพิษ

aerosol : ละอองของเหลวในอากาศ

carbon monoxide : คาร์บอนมอนอกไซด์

climate : ภูมิอากาศ

nuclear energy : พลังงานนิวเคลียร์

solar energy : พลังงานแสงอาทิตย์

exhaust fumes : การปล่อยไอเสีย,ควันพิษ

forest fires : ไฟป่า

global warming : ภาวะโลกร้อน

greenhouse effect : ปฏิกิริยาเรือนกระจก

nuclear : นิวเคลียร์

nuclear fallout : ผลกระทบของการแพร่กระจายรังสีนิวเคลียร์

nuclear reactor : เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

ozone layer : ชั้นโอโซน

pesticide : สารกำจัดศัตรูพืช

chronic effect : ผลเรื้อรัง

contaminant : สารปนเปื้อน

dermal toxicity : ความเป็นพิษผ่านผิวหนัง

emission control : การควบคุมการปล่อย (มลพิษ)

emission factor : ปัจจัยการปล่อย (มลพิษ)

emission standard : มาตรฐานการปล่อย (มลพิษ)

neurotoxicity : พิษต่อระบบประสาท

PM-10 standard : มาตรฐานพีเอ็ม 10 มาตรฐานใหม่สำหรับหาปริมาณอนุภาคแขวนลอยในชั้นบรรยากาศ เช่น จำนวนของอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 10 ไมครอน หรือเล็กกว่า 10 ไมครอน ที่สามารถผ่านเข้าไปยังปอด ซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มคน เช่น เด็ก บุคคลที่หายใจเข้าไป

body burden : ปริมาณสะสมในร่างกาย

breakthrough : การปล่อยผ่านสารมลพิษ

PM2.5 : ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทําให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทําให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด

dust : ฝุ่นละออง

hygienic mask : หน้ากากอนามัย

ที่มาข้อมูลและภาพจาก pixabay.com, mtp.rmutt.ac.thphusing.com