เลื่อนเปิดเทอมพร้อมกับเรียนชดเชยวันหยุด

Home / การศึกษา / เลื่อนเปิดเทอมพร้อมกับเรียนชดเชยวันหยุด

????????????? โดนวิพากษ์วิจารณ์กันไปตามระเบียบ สำหรับสำนักการศึกษากับแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กขาดเวลาเรียนเนื่องจากภาวะน้ำท่วม ที่เสนอให้โรงเรียนจัดการสอนชดเชย ทั้งในวันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์ และในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ งานนี้ผู้ปกครองหลายต่อหลายคนจึงแสดงความไม่พอใจและไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักการศึกษาเสนอมา?

วันที่ 25 พฤศจิกายน ?จากกรณีที่กรุงเทพมหานครออกประกาศให้?เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ ไปเป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554 และให้โรงเรียนจัดสอนชดเชย ตามที่สำนักการศึกษาเสนอนั้น ล่าสุดก็มีแนวทางออกมาให้ได้ทราบกันแล้วว่า โรงเรียนใน 43 เขตที่สามารถเปิดภาคเรียนได้ในวันที่ 6 ธันวาคมที่จะถึงนี้ จะให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชย เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา

โดยในระดับประถมศึกษา จะให้มีการสอนชดเชยตอนเย็นหลังเวลาเลิกเรียนปกติ 1 ชั่วโมง (14.30 – 15.30 น.) ทุกวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ และจัดสอนชดเชยในวันเสาร์อีกวันละ 5 ชั่วโมง?(08.30 – 14.30 น.) ขณะที่ในระดับมัธยมศึกษา ให้สอนชดเชยตอนเย็นหลังเลิกเรียนปกติ 1 ชั่วโมง (15.30 – 16.30 น.) ทุกวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ และจัดเรียนชดเชยในวันเสาร์ วันละ 7 ชั่วโมง (08.30 -16.30 น.)

ส่วนอีก 7 เขตที่เหลือ ได้แก่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม เขตบางแค เขตหลักสี่ และเขตบางบอน ที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ และได้มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2554 แล้วนั้น ต้องมีการจัดการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มด้วยเช่นกัน โดยในระดับประถมศึกษา จะให้สอนชดเชยตอนเย็นหลังเวลา เลิกเรียนปกติ 1 ชั่วโมง (14.30 – 15.30 น.) ทุกวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ และจัดสอนชดเชยในวันเสาร์ วันละ 5 ชั่วโมง (08.30 – 14.30 น.) และวันอาทิตย์ อีกวันละ 5 ชั่วโมง

??????????? ขณะที่ ในระดับมัธยมศึกษา ให้สอนชดเชยตอนเย็น หลังเลิกเรียนปกติ 1 ชั่วโมง (15.30 – 16.30 น.) ทุกวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ และจัดเรียนชดเชยในวันเสาร์ วันละ 7 ชั่วโมง (08.30 – 16.30 น.) และวันอาทิตย์อีกวันละ 5 ชั่วโมง

??????????? ทั้งนี้จากข้อเสนอดังกล่าว ได้สร้างความไม่พอใจและไม่เห็นด้วยของผู้ปกครองรวมถึงตัวเด็กนักเรียนเองมาก ๆ ที่ทางสำนักการศึกษาเสนอแนวทางแบบนี้ออกมา โดยได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีแนวคิดทางเดียวกันที่ว่า น่าจะแก้ปัญหานี้ด้วยการเลื่อนเวลาปิดเทอมใหญ่ออกไป เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีวันหยุดพัก โดยไม่ต้องเรียนอย่างหนักและต่อเนื่องทุกวัน แบบไม่มีวันหยุดอย่างนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก dekdee