คำที่ขึ้นต้นด้วย ษ ภาษาไทย ษ ษ ฤาษี เกร็ดความรู้ เรื่องน่ารู้

คำที่ขึ้นต้นด้วย ษ มีอะไรบ้าง?

Home / การศึกษา / คำที่ขึ้นต้นด้วย ษ มีอะไรบ้าง?

เชื่อว่าหลายคนสงสัย ทำไม “ษ” มีคนอ่านทั้ง “ษอ ฤาษี” และ “ษ บอ ฤาษี” ซึ่งจริงๆ แล้ว คำอ่านที่ถูกต้อง คือ “ษอ ฤาษี” ค่ะ ส่วนคำว่า “ษ บอ ฤาษี” มันไม่เป็นทางการ ไว้เรียกเวลาบอกตัวสะกด และใช้สำหรับคนที่แยกไม่ออกว่าอันไหน ศ ศาลา อันไหน ษ ฤาษี

คำที่ขึ้นต้นด้วย ษ
มีอะไรบ้าง?

ตัวอักษร ษ (ฤๅษี) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 39 หรือที่เราอ่านว่า ษอ ฤาษี  เป็นอักษรสูง ใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากด หรือแม่กด เช่น เศรษฐี พิษ อังกฤษ วันนี้เรามาติดตามกันว่า คำที่ขึ้นต้นด้วย ษ นั้นมีคำว่าอะไรบ้าง?

คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ษ

ตัวอักษร ษ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ดังนี้ 

ษมา (สะ-มา) กล่าวคำขอโทษ

ษมายุมแปลง หมายถึง เครื่องขมาโทษที่ชายนำไปคำนับพ่อแม่หญิง เพื่อขอโทษในการที่ลักพาลูกสาวไป

ษัฏกะ (สัด-ตะ-กะ) หมวด ๖ คือรวมสิ่งละ ๖

ษัษฏี (สัด-สะ-ตี) จำนวน 60

ษัษฐะ (สัด-ถะ) ที่ 6

ษัษฐี (สัด-ถี) วันที่ 6 หรือ วัน 6 ค่ำ

โษฑศะ, โษฑศัน (โส-ทะ) สิบหก

นอกจากนี้ ยังมีคำอื่นๆ ที่มี ษ เป็นตัวสะกด

เศรษฐี หมายถึง บุคคลผู้มั่งมี เงินทองสิ่งของ

พิษ หมายถึง สสารใด ๆ ที่ก่อการรบกวนแก่สิ่งมีชีวิต

ภาษาอังกฤษ หมายถึง ภาษาในกลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตกที่ใช้ครั้งแรกในอังกฤษสมัยต้นยุคกลาง และปัจจุบันเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก

ฤษี หมายถึง ฤๅษี, นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบําเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ. (ส. ฤษี ว่า ผู้เห็น, ผู้แต่งพระเวท; ป. อิสิ)

ฤๅษี หมายถึง ฤษี, นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบําเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ.

ฤกษ์ (เริก) คราวหรือเวลาที่กำหนดหรือคาดว่าจะให้ผล เช่น ฤกษ์ดี ฤกษ์ร้าย

ฤกษ์พานาที หมายถึง ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์

ฤกษณะ (รึก-สะ-นะ) การดู, การเห็น

ฤษภ (รึ-สบ) วัวตัวผู้

ฤษยา (ริด-สะ-หยา) ริษยา

ฤาษีแปลงสาร หมายถึง ชื่อวิธีเขียนหนังสือลับของไทยโบราณกลับตัวอักษรข้างหลังมาไว้ข้างหน้า หรือคือ เปลี่ยนข้อความเดิมให้มีความหมายตรงกันข้าม

ฤาษีผสม หมายถึง ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Plectranthus Scutellarioides ในวงศ์ Labiatae ใบมีสีต่างๆ ขอบใบจักเป็นรูปฟันปลา

ระวัง! อย่าเขียนผิด

“ฤๅ” (รือ) ในคำว่า “ฤๅษี” ไม่ใช่ ฤ + สระ า เครื่องหมาย -ๅ หางยาวเช่นนี้ไม่ใช่สระ อา แต่เป็นส่วนควบหรือตัวเต็มๆ ของตัว “ฤๅ” ดังนั้นต้องเขียนให้ถูกต้อง