ครูลีเจฮุน ภาษาเกาหลี รายการอันยองฮาเซโย วิธีนับเลขเกาหลี อันยองฮาเซโย เลขเกาหลี

เรียนรู้ วิธีนับเลขเกาหลีง่ายๆ กับครูลีเจฮุน

Home / การศึกษา / เรียนรู้ วิธีนับเลขเกาหลีง่ายๆ กับครูลีเจฮุน

เชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินกันผ่านๆ เวลาที่คนเกาหลีนับเลขว่า “ฮานา ทูล เซด เนด ทาซอด หรือ 1 2 3 4 5” และทราบไหมว่าที่ประเทศเกาหลีเขาใช้เลขภาษาจีนด้วยนะคะ อย่าง “อิล อี ซัม ซา โอ” มาดูกันสิว่าเลขเกาหลี กับเลขจีน ใช้ต่างกันอย่างไร แล้วถ้านับไปจนถึงสิบ หรือมากกว่าสิบ ต้องออกเสียงว่าอย่างไร มาฟังคำตอบพร้อมๆ กันเลย…

เรียนรู้ วิธีนับเลขเกาหลีง่ายๆ
กับครูลีเจฮุน

ตัวเลขในภาษาเกาหลีมีวิธีการอ่าน 2 แบบ คือ แบบภาษาจีน และ แบบเกาหลีแท้ ซึ่งตัวเลขทั้งสองแบบนี้มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนเกาหลีเลยละ มาดูวิธีใช้ตัวเลข

แบบภาษาจีน (ใช้ในการการอ่านราคาสินค้า การอ่านวัน/เดือน/ปี หน่วยนาที)

1    일 (อิล)
2    이 (อี)
3    삼 (ซัม)
4    사 (ซา)
5    오 (โอ)
6    육 (ยุก)
7    칠 (ชิล)
8    팔 (พัล)
9    구 (คู)
10   십 (ชิบ)
11  십일 (ชิบิล)
12  십이 (ชิบี)
13  십삼 (ชิบซัม)
14  십사 (ชิบซา)

.

20   이십 (อีชิบ)
21  이십일 (อีชิบิล)
22  이십이 (อีชิบี)

.

30   삼십 (ซัมชิบ)
31  삼십일 (ซัมชิบิล)
32  삼십이 (ซัมชิบี)

.

100   백 (แพ่ก)
200  이백 (อีแพ่ก)
201 이백일 (อีแพ่กอิล)
.
1,000   천 (ชอน)
2,200  이천이백 (อีชอนอีแพ่ก)
10,000   만 (มัน)
100,000   십만 (ชิบมัน)
1,000,000   팩만 (แพกมัน)
10,000,000   천만 (ชอนมัน)
100,000,000   억 (อ่อก)

เกาหลีแท้  (ใช้ในการอ่านเวลาที่เป็นชั่วโมง การอ่านจำนวนที่มีลักษณะนาม)

1  하나 (ฮานา)
2   돌 (ทูล)
3    셋 (เซด)
4    넷 (เนด)
5    다섯 (ดาซอด)
6    여섯 (ยอซอด)
7    일곱 (อีลคบ)
8    여덟 (ยอดอล)
9    아홉 (อาโฮ่บ)
10    열 (ยอล)
11  열하나 (ยอลฮานา)
12  열둘 (ยอลทูล)
13  열셋 (ยอลเซ่ด)
.
20  스물 (ซือมุล)
21  스물하나 (ซือมูลฮานา)
22  스물둘 (ซือมุลทูล)
.
30  서른 (ซอรึล)
31  서른하나 (ซอรืนฮานา)
32  서른둘 (ซอรึนทูล)
.
40  마흔 (มาฮึน)
41  마흔하나 (มาฮึนฮานา)
42  마흔둘 (มาฮึนทูล)
.
50    쉰 (ชฺวีน)
60    예순 (เยซุน)
70    일흔 (อีลฮึน)
80    여든 (ยอดึน)
90    마흔 (มาฮึน)
100   백 (แพก)
200  두백 (ทูแพ่ก)
1,000   천(ชอน)
10,000   만(มัน)
100,000   십만(ชิบมัน)
1,000,000   팩만(แพกมัน)
10,000,000   천만(ชอนมัน)
100,000,000   억(อ่อก)

สรุปบทเรียนวันนี้
ซีรีส์ Secret Healer

สามารถติดตามรายการ >>> “อันยองฮาเซโย” สอนภาษาเกาหลี ได้ทุกวันอังคาร ทาง seeme.me/ch/teen และ Teen.MThai.com


เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง