Loy Krathong Festival คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษา ภาษาอังกฤษ วันลอยกระทง วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวันลอยกระทง Loy Krathong Festival

Home / การศึกษา / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวันลอยกระทง Loy Krathong Festival

ลอยกระทงออนไลน์

ลอยกระทงออนไลน์ 2562 เพื่อเป็นการลดขยะในแม่น้ำลำคลอง เชิญชวนทุกคนมาร่วมกันลอยกระทงออนไลน์กับทางเอ็มไทย ลอยกระทง AR มาร่วมกันอธิษฐานขอพรออนไลน์นะคะ

 

วันลอยกระทง เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของคนไทย ที่มีความเชื่อว่าเป็นการขอขมา และบูชาพระแม่คงคาที่เราได้ใช้น้ำมาตลอดทั้งปี รวมถึงยังมีความเชื่อเรื่องการลอยทุกข์ลอยโศกให้ออกไปอีกด้วย วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจ ในเทศกาลวันลอยกระทงนี้กันค่ะ จะมีคำว่าอะไร และน่าสนใจขนาดไหน มาติดตามกันเลย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับวันลอยกระทง

เทศกาลวันลอยกระทง : Loy Krathong Festival

พระแม่คงคา : Goddess of water

กระทง : Krathong

ใบตอง : Banana leaves

ต้นกล้วย : Banana tree trunk

ธูป : Joss stick

เทียน : Candle

โคมลอย : Rise lantern festival

ยี่เป็ง : Yee Peng

ดอกไม้ไฟ : Fireworks

ลอย : Float

อธิษฐาน : Pray

ขอขมา : to ask for forgiveness (We use the floating basket to ask for forgiveness from the Goddess of water) เราใช้กระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคา

ดอกบัว : Lotus

แม่น้ำ : River

พระจันทร์เต็มดวง : Full moon

ประกวดนางนพมาศ : Beauty queen contest

นางนพมาศ : Nang Nopphamat

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับวันลอยกระทงไปหลายคำทีเดียว หากมีคำไหนเพิ่มเติมที่น่าสนใจ จะนำมาเพิ่มเติมให้ทราบนะคะ

วันลอยกระทง 2562 วันที่เท่าไหร่

วันลอยกระทง ปี 2562 นี้ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (วันจันทร์)