dek62 GAT/PAT GAT/PAT 62 ปฏิทินสอบ gat pat ปฏิทินสอบ gat pat 62

น้องๆ นักเรียนเตรียมตัว เลื่อนการสอบ GAT/PAT 2562 ไวขึ้น

Home / การศึกษา / น้องๆ นักเรียนเตรียมตัว เลื่อนการสอบ GAT/PAT 2562 ไวขึ้น

สำหรับน้องๆ คนไหน ที่กำลังเตรียมตัวสอบ การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ในปี 2562 นี้ จากกำหนดเดิมคือ วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 ล่าสุดมีการปรับเลื่อนการสอบเข้ามาให้ไวขึ้น เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562

 เลื่อนการสอบ
GAT/PAT 2562 ไวขึ้น

หลังมีการประชุม จากทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ อธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้มีการหารือถึงการทดสอบ (GAT / PAT) ให้เลื่อนขึ้นมาไวขึ้น ดังนั้นทางโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นม. 6 จะต้องจัดการเรียนการสอน และสอบปลายภาคให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.พ.2562 ก่อนที่นักเรียนจะต้องสอบ (GAT / PAT)

ซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ น้องๆ มีเวลาเตรียมตัว เหลือเพียง 106 วัน ก่อนเข้าสอบในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เหตุที่ปรับเวลาเข้ามาไวขึ้น เนื่องจากกำหนดการเดิม ตรงกับวันที่รัฐบาลเลือกตั้ง คือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 และสำหรับเรื่องกำหนดการรับสมัครและปฏิทินสอบอื่นๆ ยังเป็นไปตามกำหนดเดิมทั้งหมด

ปฏิทินกำหนดการสอบ
GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

ลงทะเบียน/สมัครสอบ : 1 – 15 ธันวาคม 2561

ชำระเงินค่าสมัครสอบ : 1 – 16 ธันวาคม 2561

เลือกสนามสอบ : 1 – 17 ธันวาคม 2561

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล : 1 – 28 ธันวาคม 2561

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ : 8 มกราคม 2562

จัดการทดสอบ :  16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลสอบ :  1 เมษายน 2562

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ ได้ที่ www.niets.or.th