ถามทางภาษาเกาหลี บอกทางภาษาเกาหลี ฝึกภาษา ภาษาเกาหลี

ประโยคถามทาง-บอกทาง ภาษาเกาหลี

Home / การศึกษา / ประโยคถามทาง-บอกทาง ภาษาเกาหลี

ก่อนหน้าทีนเอ็มไทยเคยนำเสนอ ฝึกบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ  กันไปแล้ว วันนี้ลองมาติดตามประโยคถามทาง-บอกทาง ภาษาเกาหลีกันดูบ้าง ว่าต้องพูดอย่างไร เอาไว้เป็นเกร็ดความรู้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เวลาเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลี หรือจำเป็นต้องสอบถามกับเจ้าของภาษา ที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

ประโยคถามทาง-บอกทาง
ภาษาเกาหลี

 

ถามทาง ภาษาเกาหลี

 • 실례합니다 (ชิล-รเย-ฮัม-นี-ดา) ขอโทษนะครับ/ขอโทษค่ะ
 • 지금 우리가 어디 있습니까?  (ชี-กึม อู-รี-กา ออ-ดี อิด-ซึม-นี-ก๊ะ?) ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน?
 • 이 길 이름이 뭐예요? (อี คิล อี-รือ-มี มวอ-เย-โย๊?) ถนนนี้เรียกว่าถนนอะไร?
 • 실례하지만 서울타워에 가는 길을 좀 가르쳐주세요. (ชิล-รเย-ฮา-จี-มัน ซอ-อุล-ทา-วอ-เอ คา-นึน คี-รึล จม คา-รือ-ชยอ-จู-เซ-โย.) ขอโทษนะครับ/ขอโทษค่ะ กรุณาบอกทางไปโซลทาวเวอร์ ให้หน่อย
 • 시간이 얼마나 걸립니까? (ชี-กา-นี ออล-มา-นา คอล-ริม-นี-ก๊ะ?) จะต้องใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่?
 • 여기에 약도를 좀 그려주세요. (ยอ-กี-เอ หยาก-โด-รึล คือ-รยอ-จู-เซ-โย.) กรุณาวาดแผนที่ที่นี่ให้หน่อยค่ะ
 • 백화점은 어디에 있어요? (แพกฮฺวาจอมึน ออดิเอ อิดซอโย๊) ห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ไหนครับ/คะ
 • 이태원에 가려면 어떻게 합니까? (อิแทวอเน คารฺยอมฺยอน ออต๊อดเค ฮัมนีก๊า) ถ้าจะไปอิแทวอน จะไปอย่างไรครับ/คะ
 • 남대문 시장은 어디에 있는지 아세요? (นัมแดมุน ชีจางงึน ออดิเอ อิดนึนจี อาเซโย๊) ทราบไหม ว่าตลาดนัมแดมุนอยู่ที่ไหนครับ/คะ
 • 이쪽으로 가면 됩니까? (อีจกกือโร คามฺยอน ทฺเวมนีก๊า) ไปทางนี้ได้ไหมครับ/คะ

บอกทาง ภาษาเกาหลี

 • 똑바로 가세요 (ต๊กพาโร คาเซโย) เดินตรงไปครับ/ค่ะ
 • 왼쪽으로 가세요 (เวนจกกือโร คาเซโย) ไปทางซ้ายมือ
 • 바로 여기에 있어요 (พาโร ยอกีเอ อิซซอโย) อยู่ที่นี่เองครับ/ค่ะ
 • 이 쪽으로 가면 됩니다 (อี จกกือโร คามฺยอน ทฺเวมนีดา) ทางนี้ก็ไปได้ครับ/ค่ะ
 • 그 눞은 건물 옆에 있습니다 (คือ นูพึน คอนมุล ยอพเพ อิดซึมนีดา) อยู่ติดกับตึกสูงนั่นครับ/ค่ะ
 • 이 쪽으로 가셔서 사거리에서 오른 쪽으로 돌아서 똑바로가면 됩니다 (อี จกกือโร คาซฺยอซอ ซาคอรีเอซอ โอรึน จกกือโร ทลลาซอ ต๊กพาโร คามฺยอนทฺเวมนีดา) ไปทางนี้ เมื่อถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวขวา แล้วตรงไปครับ/ค่ะ
 • 강 건너편에 있습니다 (คัง คอนนอพฺยอเน อิดซึมนีดา) อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำครับ/ค่ะ
 • 몰라요 (มลลาโย) ไม่ทราบครับ/ค่ะ

 

คำศัพท์บอกทางภาษาเกาหลี

 • 북쪽 (พุก-จก) ทิศเหนือ
 • 남쪽 (นัม-จก) ทิศใต้
 • 동쪽 (ทง-จก) ทิศตะวันออก
 • 서쪽 (ซอ-จก) ทิศตะวันตก
 • 오른쪽 (โอ-รึน-จก) ด้านขวา
 • 우회전 (อู-ฮเว-จอน) เลี้ยวขวา
 • 왼쪽 (เวน-จก) ด้านซ้าย
 • 좌회전 (ชวา-ฮเว-จอน) เลี้ยวซ้าย
 • 앞 (อับ) ด้านหน้า
 • 뒤 (ทวี) ด้านหลัง
 • 옆 (หยอบ) ด้านข้าง
 • 저쪽 (ชอ-จก) ด้านโน้น
 • 건너편 (คอน-นอ-พยอน) ด้านตรงข้าม
 • 길 (คิล) ถนน
 • 도로 (โท-โร) ถนนใหญ่
 • 골목 (คล-หมก) ตรอก/ซอย
 • 보도 (โพ-โด) ฟุทบาท/ทางเท้า
 • 사거리 (ซา-กอ-รี) สี่แยก
 • 횡단보도 (ฮเวง-ดัน-โบ-โด) ทางม้าลาย

ที่มาข้อมูลและภาพจาก ponggkorea, Weheartit