คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้ำท่วม ศัพท์ภาษาอังกฤษ อุทกภัย ນໍ້າຖ້ວມ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ น้ำท่วม หรือ อุทกภัย

Home / การศึกษา / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ น้ำท่วม หรือ อุทกภัย

น้ำท่วม หรือ อุทกภัย คือ สภาวะน้ำท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนต่อเนื่องเป็นเวลานาน และมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศ สำหรับคำว่า “น้ำท่วม” ภาษาอังกฤษคือคำว่า “Flood” (ออกเสียงว่า “ฝลัด”) ดังนั้นเวลาที่เราอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์หรือเว็บต่างประเทศ นอกจากคำว่า flood เราจะพบเจอศัพท์อะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมอีกบ้าง วันนี้ทีนเอ็มไทยนำมาฝากเป็นความรู้กันค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับ น้ำท่วม หรือ อุทกภัย

 

1. Disaster แปลว่า ภัยพิบัติ ความหายนะ มหันตภัย

2. Overflow แปลว่า เอ่อล้นออกมา

3. Knee deep แปลว่า ลึกเท่าเข่า

4. Waist deep แปลว่า ลึกถึงเอว

5. Donate แปลว่า บริจาค

6. Volunteer แปลว่า อาสาสมัคร

7. Dried food แปลว่า อาหารแห้ง

8. Sandbag แปลว่ากระสอบทราย

9. Waterway แปลว่า เส้นทางน้ำ

10. Crisis แปลว่า วิกฤต

11. Sea level แปลว่า ระดับน้ำทะเล

12. Prevention แปลว่า การป้องกัน

13. Floodwall แปลว่า กำแพงกั้นน้ำ

14. Damage แปลว่า ความเสียหาย , ทำความเสียหาย

15. Victim แปลว่า ผู้ประสบภัย , ผู้รับเคราะห์

16. Life jacket แปลว่า เสื้อชูชีพ

คำคุณศัพท์ นำมาขยายคำว่า Flood

17. Huge flood แปลว่า น้ำท่วมอย่างหนัก

18. Serious flood แปลว่า น้ำท่วมอย่างรุนแรง

19. Great flood แปลว่า น้ำท่วมครั้งใหญ่

20. Flood damage แปลว่า ความเสียหายจากน้ำท่วม

21. Rushing torrent แปลว่า กระแสน้ำเชี่ยว