ฝึกภาษา ภาษาอังกฤษ

ประโยคคำถามว่า “ทําอะไรอยู่” ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

Home / การศึกษา / ประโยคคำถามว่า “ทําอะไรอยู่” ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ หากเราต้องการสอบถามคู่สนทนาว่า “คุณกำลังทำอะไรอยู่” หรือ “คุณกำลัง…..อยู่ใช่ไหม?” เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร และจะต้องตอบแบบไหน มาดูกัน

ประโยคคำถามว่า “ทําอะไรอยู่”
ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

โดยประโยค “What are you doing?” (ว็อท อา ยู ดู๊วิง) เราสามารถที่จะลองปรับเปลี่ยนประโยคสนทนาได้อย่างง่ายๆ เพียงเปลี่ยนคำกริยาหรือเปลี่ยนประธานโดยอิงสถานการณ์ที่อยู่ขณะนั้นว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ได้ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้ เช่น

watching         กำลังดู                   What are you watching?
they             เขาทั้งหลาย               What are they doing?
were      ใช้กับ They, We และ You   What were you doing?
writing          กำลังเขียน                What are you writing?

ซึ่งคำตอบที่เราตอบจะใช้เป็นรูปประโยค Verb to be (is, am, are, was, were) + V(ing) เป็นการใช้กริยาที่เติม ing โดยใช้หลักการดังนี้

  • ใช้ตามหลัง Verb to be เพื่อบอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ขณะพูด
  • ใช้เป็นกริยาประกอบคำนามและทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้
  • เป็นกรรมของกริยา, ของบุพบท และเป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยาได้

คำตอบที่เป็นการบอกว่ากำลังทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ เช่น

I am playing with friends. 
ไอ แอม เพล๊อิง วิธ
ฉัน กำลังเล่น กับ เพื่อนๆ

I am watching TV.
ไอ แอม ว็อทชิง ทีวี
ฉัน กำลังดู ทีวี

I am listening to music. 
ไอ แอม ลิ๊สเซินนิง ทู มิ๊วซิค
ฉัน กำลังฟัง เพลง

I’m cooking, and you?
ไอม คุ๊กคิง แอน ยู๊
ฉัน กำลังทำอาหาร แล้วคุณล่ะ

 A: I’m playing football.
ไอม เพล๊ยิง ฟุ๊ทบอล
ฉัน กำลังเล่น ฟุตบอล

เราสามารถเปลี่ยนจากคำว่า cooking และ playing football เป็นกิจกรรมอื่นๆก็ได้ เช่น

running กำลังวิ่ง

swimming กำลังว่ายน้ำ

going home กำลังกลับบ้าน

surfing the internet กำลังเล่นเน็ต

reading books กำลังอ่านหนังสือ

ฯลฯ

 

นอกจากนี้ยังมีประโยค อย่าง “Are you typing a letter?” เป็นประโยคคำถามในลักษณะเดียวกันเหมือนกับประโยค “What are you doing?” เพียงแต่ประโยค “Are you typing a letter?” จะเป็นประโยคที่ถามเฉพาะเจาะจงกิจกรรมของคู่สนทนาที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้น