คลังความรู้ ญี่ปุ่น รถห้องสมุด ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุด ห้องสมุดเคลื่อนที่ ฮามะกะเสะ เด็ก เด็กญี่ปุ่น

รถห้องสมุด “ฮามะกะเสะ” คลังความรู้เคลื่อนที่ ส่งเสริมการอ่านของเด็กญี่ปุ่น

Home / การศึกษา / รถห้องสมุด “ฮามะกะเสะ” คลังความรู้เคลื่อนที่ ส่งเสริมการอ่านของเด็กญี่ปุ่น

อัดแน่นไปด้วยความรู้ โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่” ของจังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น โครงการดีๆ สำหรับเด็กๆ โดยรถห้องสมุดนี้มีทั้งงหมด 5 คัน ที่จะวิ่งวนให้บริการในเขตโทโฮคุ 3 จังหวัด ลักษณะเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กสามารถเปิดได้ทั้ง 3

รถห้องสมุด “ฮามะกะเสะ” คลังความรู้เคลื่อนที่
ส่งเสริมการอ่านของเด็กญี่ปุ่น

รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ฮามะกะเสะ บรรทุกหนังสือราวๆ 3,000 เล่ม ให้บริการทั้งจอดแวะพัก ให้ยืมและรับคืนหนังสือด้วย วิ่งไปจุดห่างไกลห้องสมุดเข้าไปในเขตเมือง ในการใช้บริการจะใช้บัตรห้องสมุดร่วมกับห้องสมุดเทศบาลโยโกฮาม่า

รถห้องสมุด

แต่หากใครที่มาใช้บริการครั้งแรก ทางรถห้องสมุดเคลื่อนที่ก็จะออกบัตรให้ได้เลย เพียงแค่ยืนยันบัตรประจำตัวที่ระบุที่อยู่ได้ เช่น ใบขับขี่ บัตรประกันสุขภาพ หรือบัตรนักเรียน เป็นต้น ความสะดวกยังไม่พอ แต่ยังเปิดให้จองใช้บริการเจ้ารถห้องสมุดเคลื่อนที่นี้ด้วย

สำหรับหนังสือที่ยืมมาจากรถห้องสมุดเคลื่อนที่ก็สามารถนำมาคืนที่ห้องสมุดเทศบาลโยโกฮาม่าได้ แน่นอนว่าหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดเทศบาลโยโกฮาม่าก็แวะคืนกับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกัน

คลังความรู้เคลื่อนที่

ที่มา: city.yokohamaatago-bodysvaanngle.org