dek61 TCAS การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา การศึกษา ปฎิทิน TCAS 2561 ระบบรับนักศึกษาใหม่

เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ TCAS ระบบรับนักศึกษาใหม่

Home / การศึกษา / เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ TCAS ระบบรับนักศึกษาใหม่

TCAS หรือ Thai university Central Admission System คือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ที่มาแทนระบบแอดมิชชั่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป น้องชั้นมัธยมหลายๆ คน ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย อาจยังไม่เข้าใจมากนักว่าระบบ TCAS นี้คืออย่างไร และต้องทำยังไงบ้าง วันนี้ทีนเอ็มไทยมีคำตอบมาฝากน้องๆ กันค่ะ


*** อัพเดท!! (30 พ.ค. 61) ทปอ. แจ้งเรื่องการจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3 >>> https://teen.mthai.com/education/150358.html

เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ TCAS
ระบบรับนักศึกษาใหม่

หลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้
1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร

ขั้นตอนของระบบ TCAS  มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่นำมาใส่ Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่ง อาจจะมีกาสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง โดยการคัดเลือกในรอบนี้เป็นแค่การ Pre-screening เท่านั้น

2. สมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนในพื้นที่
ในรอบนี้จะเป็นการรับนักเรียนแบบโควตา สำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ หรือ รอบเขตการศึกษา ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ในขั้นตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยสามารถจัดสอบเองได้เลย หรือจะใช้ข้อสอบส่วนกลาง อย่าง 9วิชาสามัญ หรือ GAT/PAT เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

3. การรับตรงร่วมกัน
ในรอบนี้เป็นการสอบรับตรง ซึ่งโครงการรับตรงอย่าง กสพท. ก็รวมอยู่ในรอบนี้ด้วย โดยทาง ทปอ. จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัครในรอบนี้ และทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา

4. การรับ Admission
โดยใช้องค์ประกอบของคะแนน อย่างเช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT หรืออื่นๆ ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา

5. การรับตรงแบบอิสระ
ทางมหาวิทยาลัยสามารถใช้เกณฑ์การสอบที่จัดขึ้นเอง หรือการสอบวิชาเฉพาะ และส่งผลการคัดเลือกให้ทาง ทปอ.


ปฎิทิน TCAS ปี 2561

ติดตามวิธีพิชิต TCAS ให้อยู่มัดกับครูพี่โบว์

ที่มาข้อมูลจาก tcas.cupt.net, TUTOR ME