ทุนการศึกษา ทุนอาเซียน ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ทุนเรียนสิงคโปร์ เรียนต่อค่างประเทศ

มาแล้ว! ทุนอาเซียน เปิดรับสมัคร เรียนต่อมัธยมที่สิงคโปร์

Home / การศึกษา / มาแล้ว! ทุนอาเซียน เปิดรับสมัคร เรียนต่อมัธยมที่สิงคโปร์

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาที่จะได้มีโอกาสไปศึกษาต่างประเทศ ที่สิงคโปร์ ล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เปิดรับสมัคร ทุน ASEAN SCHOLARSHIPS FOR THAILAND ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม-11 พฤษภาคม 2561 เป็นทุนให้เปล่า เวลาเรียนเป็นเวลา 4 ปี เรียนจบแล้วได้ใบรับรองในระดับ Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level) หรือเทียบเท่า ในระดับ Secondary 3 ถึง Pre-University 2 (เทียบเท่าในระดับชั้นมัธยมศึกษา)

มาแล้ว! ทุนอาเซียน เปิดรับสมัคร
เรียนต่อมัธยมที่สิงคโปร์

หลักเกณฑ์การรับสมัคร :

1.ผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้น

2.ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 2002-2004

3.ต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมต้นรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 3.00

4.มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ และมีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน

5.ผ่านการสอบในโรงเรียนในระดับดี

สิ่งที่จะได้รับจากทุนคร่าวๆ

 1) ค่าใช้จ่ายรายปี สองปีแรก 2,200 เหรียญสิงคโปร์ และสองปีสุดท้าย 2,400 เหรียญสิงคโปร์ และมีที่พักให้

2) ค่าตั้งตัวช่วงไปแรกๆ 400 เหรียญสิงคโปร์ ( ให้ครั้งเดียว)

3) ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้น economy

4) ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่างๆ ( ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเบ็ดเตล็ด)

5) ค่าสอบ วัดผล GCE O-Level และ A-Level 6 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

วัน-เวลาและการสอบ

รับสมัคร : 14 มีนา- 11 พฤษภาคม 2561

สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ : มิถุนายน 2561

ประกาศผล : กันยายน 2561

เริ่มภาคการศึกษา : สิ้นตุลาคม 2561

สถานที่ทดสอบ : กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ www.moe.gov.s

ข้อมูลและภาพจาก www.moe.gov.sMinistry of Education, Singaporeenconcept.com