dek61 o net O-NET รอบพิเศษฯ การศึกษา ตารางสอบ O-NET รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โอเน็ต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 รอบพิเศษฯ

Home / การศึกษา / รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 รอบพิเศษฯ

น้องๆ ป.6 และ ม.3 อย่าลืมติดตามการอัพเดทการสอบจากทาง สทศ. อยู่เรื่อยๆ นะคะ วันนี้ทีนเอ็มไทย นำตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย และการเข้าเช็ครายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รวมถึง ข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET รอบพิเศษฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 นี้มาฝากกัน ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบ
O-NET ป.6 ม.3 รอบพิเศษฯ


เช็คด่วน!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ป.6 ม.3 รอบพิเศษฯ

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ป.6 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2560

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีัสิทธิ์สอบ O-NET ม.3 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 รอบพิเศษฯ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รอบพิเศษกรณีเหตุสุดวิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (แบบทดสอบจำนวน 4 ฉบับ)

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 – 10.00 น. รหัสวิชา 64 วิชาคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 60 นาที

เวลา 10.30 – 12.00 น. รหัสวิชา 61 วิชาภาษาไทย เวลาสอบ 90 นาที

เวลา 13.30 – 14.30 น. รหัสวิชา 65 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลาสอบ 60 นาที

เวลา 15.00 – 16.00 น. รหัสวิชา 63 วิชาภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 60 นาที

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รอบพิเศษกรณีเหตุสุดวิสัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (แบบทดสอบจำนวน 4 ฉบับ)

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

เวลา 10.00 – 11.30 น. รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 90 นาที

เวลา 13.00 – 14.30 น. รหัสวิชา 91 วิชาภาษาไทย เวลาสอบ 90 นาที

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

เวลา 10.00 – 11.30 น. รหัสวิชา 95 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลาสอบ 90 นาที

เวลา 13.00 – 14.30 น. รหัสวิชา 93 วิชาภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 90 นาที

ข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET
รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
5. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
7. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

หลักฐานที่ใช้ในการเข้าสอบ

-บัตรประจำตัวประชาชน

-บัตรประจำตัวนักเรียน

อุปกรณ์และหลักฐานที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

1. ปากกา ใช้สำหรับกรอกรายละเอียดต่างๆ บนหัวกระดาษคำตอบ
2. ดินสอดำ 2B ใช้สำหรับระบายรหัสวิชา เลขที่นั่งสอบ และคำตอบที่ต้องการเลือก
3. ยางลบ
4. กบเหลาดินสอ
5. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบเพิ่มเติม เฉพาะการสอบวิชาภาษาไทย **ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. ดินสอ (นอกเหนือจากดินสอดำ 2B)
2. น้ำยาลบคำผิด
3. ยางลบหมึก

ที่มาข้อมูลจาก niets.or.th