การศึกษา คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร ละครบุพเพสันนิวาส ศึกษาต่อ เรียนต่อ เรียนโบราณคดี โบราณคดี

เด็กม.ปลาย อยากเข้าคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

Home / การศึกษา / เด็กม.ปลาย อยากเข้าคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

เชื่อว่าน้องๆ หลายคนกำลังอินกับละครเรื่องบุพเพสันนิวาส จนหลายคนเริ่มมีเหตุผลอยากเรียนต่อทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส กันเลย แม้จะอยากเรียนตามในละคร แต่น้องๆ ก็ควรจะมีความสนใจและชื่นชอบทางโบราณคดีจริงๆ ด้วนะคะ ไม่อย่างนั้นฝืนเรียนไป ไม่จบแน่ๆ วันนี้ทีนเอ็มไทยได้รวบรวมข้อมูลสำหรับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อยากจะเข้าศึกษาต่อ คณะโบราณคดี ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มาฝากกัน ว่าจะต้องเตรียมตัวสอบ และใช้คะแนนอะไรบ้างกันค่ะ

อยากเข้าคณะโบราณคดี
ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส

เวลาการเตรียมตัว อ่านหนังสือสอบ

 • น้องๆ ควรเริ่มอ่านหนังสือกันตั้งแต่ชั้น ม.4 หรือม. 5 ได้แล้วนะคะ อ่านทบทวนให้แน่นปึ๊ก จากนั้นช่วงท้ายๆ เทอมม.5 ถึงม.6 หมั่นใช้เวลาฝึกฝนลองทำโจทย์ข้อสอบ แต่ถ้าเพิ่งมาอ่านหนังสือตอนปีสุดท้าย ม.6 ละก็ ไม่ทันแน่นอน อ้วกแตกแน่ๆ ไหนจะมีกิจกรรมนู้นนี่นั้นของทางโรงเรียนด้วย สมองจะไม่ไหวเอาน้า

ทำความรู้จักคณะโบราณคดี

 • คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2498 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตนักโบราณคดีไปปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถาน อันเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนปฏิบัติงานสนามทางโบราณคดีให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีศาสตราจารย์ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ (ป่วน อินทุวงศ์) เป็นคณบดีคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 คณะโบราณคดีได้ปรับปรุงการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยขยายขอบเขตการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากการผลิตนักโบราณคดี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

คณะวิชาโบราณคดี (ระดับปริญญาตรี) ประกอบด้วยสาขา

 • สาขาวิชาโบราณคดี
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
 • สาขาวิชามานุษยวิทยา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร โครงการรับตรง

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

– กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50

– กรณีที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50

– มีผลการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1

– มีผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

– ต้องศึกษา หรือสำเร็จการศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมสึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)

– ต้องเลือกสอบวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาโบราณคดี
– GAT รหัสวิชา 85 ค่าน้ำหนัก 50 %
– 9 วิชาสามัญ ใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 3 วิชารวมกัน 50%

สาขาวิชาประวัติศาสตร์
– GAT รหัสวิชา 85 ค่าน้ำหนัก 50 %
– 9 วิชาสามัญ ใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 3 วิชารวมกัน 50%

สาขาวิชามานุษยวิทยา
– GAT รหัสวิชา 85 คะแนน ค่าน้ำหนัก 50 %
– 9 วิชาสามัญ ใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 3 วิชารวมกัน 50%

สาขาวิชาภาษาไทย
– GAT รหัสวิชา 85 ค่าน้ำหนัก 50 %
– 9 วิชาสามัญ ใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 2 วิชารวมกัน 50%

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– GAT ตอนที่ 2 รหัสวิชา 85 ไม่ต่ำกว่า 50% ค่าน้ำหนัก 100 %

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
– PAT 7.1 รหัสวิชา 77 ไม่ต่ำกว่า 40% ค่าน้ำหนัก 100 %

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
– GAT รหัสวิชา 85 ค่าน้ำหนัก 50 %
– 9 วิชาสามัญ ใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 3 วิชารวมกัน 50%

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • 136, 000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 • 17, 000 บาท/เทอม

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้อมูลน้องๆ ก็ต้องคอยเช็คประกาศจากทาง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยนะคะ เผื่อมีความเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดทข่าวใหม่ๆจะได้เตรียมตัวทันจ้า