dek 61 GAT/PAT GAT/PAT 61 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

แจ้งข่าว! ประกาศเปลี่ยนห้องสอบ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

Home / การศึกษา / แจ้งข่าว! ประกาศเปลี่ยนห้องสอบ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

ประกาศด่วนถึงน้องๆ ที่มีรายชื่อสอบ GAT/PAT ที่มีสนามสอบอยู่ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจ้า โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งเรื่องเปลี่ยนแปลงห้องสอบสนามสอบโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ในการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนั้นน้องๆ ต้องมาเช็คห้องสอบใหม่กันด่วนๆ เลยนะ จะได้ไม่พลาดการสอบ

ประกาศเปลี่ยนห้องสอบ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

โดยการจัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2561 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ประกาศเลขที่สอบ และสนามสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบได้ทราบ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ผ่านระบบการจัดการรายบุคคลไปแล้วนั้น

เปลี่ยนห้องสอบใหม่ จำนวน 5 ห้อง

เนื่องจากสนามสอบโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่จัดการทดสอบในวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561 มีการเปลี่ยนแปลงห้องสอบ จำนวน 5 ห้อง ในการจัดการทดสอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) กับวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) กับวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ดังนี้

และไม่ลืมที่จะตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าห้องสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และหน้าห้องสอบด้วยนะคะ

ที่มาข้อมูลจาก www.niets.or.th