dek61 GAT/PAT GAT/PAT 61 การศึกษา สอบ GAT/PAT

ไขข้อสงสัย สอบ GAT/PAT สำคัญยังไง?

Home / การศึกษา / ไขข้อสงสัย สอบ GAT/PAT สำคัญยังไง?

ถ้าไม่เข้าใจ! อย่าปล่อยผ่านเด็ดขาด มาทำความเข้าใจ การสอบ GAT/PAT อย่างละเอียดไปพร้อมๆ กัน จะได้ไม่พลาดเรื่องสำคัญ ที่จะใช้วัดผล เตรียมเข้าระดับมหาวิทยาลัยนะจ๊ะ

สอบ GAT/PAT สำคัญยังไง?

GAT และ PAT ถือว่าเป็นคะแนนที่สำคัญมากทีเดียวเลยล่ะ เพราะใช้ในการสอบเข้ามหาลัย ทั้งในระบบรับตรงและระบบแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งในแอดมิชชั่นกลางนั้น GAT/PAT รวมกันจะเป็นสัดส่วนถึง 50% เลยละคะ เรียกว่าถ้าไม่มีคะแนนนี้ก็ไม่ได้แอดมิชชั่น ส่วนอีก 50% ที่เหลือก็เป็นสัดส่วนรวมกันของเกรด(GPAX) ซึ่งจะเป็นเกรดเฉลี่ยรวมตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึง ม.6

คณะที่เปิดรับตรงรอบแรก ส่วนใหญ่ใช้คะแนน GAT/PAT ของการสอบรอบที่ 1 เท่านั้น

และที่บอกว่ารับตรงก็ใช้คะแนน GAT/PAT  นั้น บางที่แทบจะใช้เป็นเกณฑ์สำคัญเลยทีเดียว เช่น รับตรงปกติ จุฬาฯ, รับตรง มธ.บางคณะ, รับตรงแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น และรับตรงรอบแรกส่วนใหญ่ก็จะใช้ GAT/PAT รอบแรกเท่านั้น เพราะรับตรงโครงการนั้นๆ มักจะเสร็จสิ้นก่อนจะสอบ GAT/PAT รอบมีนาคม จึงใช้ได้แค่รอบเดียว ดังนั้นเตือน นักเรียน ม.6 อย่าลืมสมัคร จะได้ไม่เสียสิทธิ์รับตรงของบางคณะ

GAT/PAT

GAT และ PAT คืออะไร สอบไปทำไม?

GAT คือ การวัดความถนัดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

Part ภาษาไทย หรือที่เราเรียกว่าพาร์ทเชื่อมโยง หรือ GAT เชื่อมโยงกัน จะวัดเรื่องความสามารในการอ่า ะวิเคราะห์ การเขียน และการแก้โจทย์ปัญหา

Part ภาษาอังกฤษ ก็วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทั่วไป Speaking  /Conversation/Vocabulary/Structure and Writing/Reading Comprehension รวมกันสองพาร์ทนี้ 300 คะแนน

PAT คือ วิชาสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ แบ่งออกเป็นหลายวิชา และวัดศักยภาพตามกลุ่มวิชาชีพ คือ

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายภาษา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษาบาลี

 

 

 

แต่ละคณะ ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

แต่ละคณะจะใช้สัดส่วนคะแนนต่างกัน จัดเป็นกลุ่มๆได้ตามนี้ค่ะ

กลุ่มที่ 1

คณะสัตวแพทยฯ, คณะสหเวชศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขฯ, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะวิทยาศาสตร์กีฬา

score structure grp 1

กลุ่มที่ 2

คณะทันตแพทยศาสตร์

score structure grp 2

กลุ่มที่ 3

คณะเภสัชศาสตร์

score structure grp 3

กลุ่มที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
score structure grp 4

กลุ่มที่ 5

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

score structure grp 5

กลุ่มที่ 6

คณะวิศวกรรมศาสตร์

score structure grp 6*** รับตรงคณะกลุ่มนี้บางมหาวิทยาลัย กำหนดให้สอบ PAT1 เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ม.เกษตรศาสตร์

กลุ่มที่ 7

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

score structure grp 7

กลุ่มที่ 8

คณะเกษตรศาสตร์ , คณะวนศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

score structure grp 8

กลุ่มที่ 9

คณะบริหารธุรกิจ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , คณะเศรษฐศาสตร์

score structure grp 9*** รับตรงคณะกลุ่มนี้บางมหาวิทยาลัย กำหนดให้สอบ PAT2 เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

กลุ่มที่ 10

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รูปแบบที่ 1
score structure grp 10-1

รูปแบบที่ 2
score structure grp 10-2

กลุ่มที่ 11

คณะครุศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์

รูปแบบที่ 1
score structure grp 11-1

รูปแบบที่ 2
score structure grp 11-2

กลุ่มที่ 12

คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะวิจิตรศิลป์ , คณะดุริยางฯ , คณะศิลปการออกแบบ

score structure grp 12

กลุ่มที่ 13

คณะนิเทศศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะสังคมวิทยา , คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รูปแบบที่ 1
score structure grp 13-1

รูปแบบที่ 2
score structure grp 13-2

รูปแบบที่ 3
score structure grp 13-3

ใครสอบได้บ้าง? คะแนนอยู่ได้กี่ปี?

สำหรับการสอบ GAT/PAT นั้น นักเรียน ม.6 เด็กซิ่ว และ สายอาชีพ สามารถสอบได้ทั้งหมด อายุของคะแนนสอบ GAT/PAT อยู่ได้ 2 ปีค่ะ นั่นหมายความว่า ถ้านักเรียน ม.6 ปีนี้ อยากซิ่วในปีหน้า คะแนนของปีนี้ก็ยังใช้ได้ค่ะ แต่ต้องระวัง เพราะในรับตรงบางคณะ จะกำหนดไว้ว่าใช้คะแนนรอบไหนได้บ้าง เพราะฉะนั้น ทุกอย่างคือ ต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนถี่ถ้วน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางให้น้องๆ ม.6 เลือกสมัครสอบ GAT/PAT ได้ครบถ้วน ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย จะใช้รูปแบบใดบ้าง ดังนั้นต้องไม่ลืมเช็คจากประกาศรับสมัครของแต่ละมหาวิยาลัยอีกครั้งจะได้ไม่พลาด และน้องๆ ต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยๆ จากทาง สทศ. ด้วยนะคะ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ที่มาข้อมูลดีๆ และภาพจาก mylearnville.comeduzones.com