o net การสอบ O-NET โอเน็ต

ห้องสอบ โอเน็ต (O-NET) นำอะไรเข้าได้บ้าง?

Home / การศึกษา / ห้องสอบ โอเน็ต (O-NET) นำอะไรเข้าได้บ้าง?

เตรียมความรู้ในการสอบ โอเน็ต (O-NET) แล้ว ก็อย่าลืมมาสำรวจสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าห้องสอบ O-NET ให้พร้อมเหมือนกัน ลองมาดูกันว่า มีอุปกรณ์ หรือเอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำเข้าห้องสอบ O-NET ได้ จะได้ไม่พลาดในวันสอบ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

ห้องสอบ โอเน็ต (O-NET)
นำอะไรเข้าได้บ้าง?

O-NET

อุปกรณ์สอบ O-NET

 1. ปากกา
 2. ดินสอ 2B
 3. ยางลบ
 4. กบเหลาดินสอ

 

เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในห้องสอบ O-NET

(สำคัญที่สุด***) บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการมีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)

 

วิธีการระบายกระดาษคำตอบ O-NET

จะต้องระบายทับเลขข้อ ที่เราคิดว่าถูกต้องที่สุด ระบายเข้มๆ ทับเต็มวงเลยนะคะ

 

สุดท้าย!! ระเบียบการเข้าสอบ O-NET

 1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ!
 2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ!
 3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ!
 4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น!
 5. ห้าม! นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
 6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
 7. อนุญาติให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น!)

ข้อมูลและภาพจาก  niets.or.th