o net ตารางสอบ ตารางสอบ O-NET สอบ O-NET โอเน็ต

เช็คตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

Home / การศึกษา / เช็คตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

มาเร็วมาเช็ค ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 กัน โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศกำหนดการสอบ ในช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 นี้แล้ว น้องๆ เตรียมความพร้อมกันหรือยัง

เช็คตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6
ปีการศึกษา 2560

ปฎิทินการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน

สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อม
ก่อนเข้าห้องสอบ O-NET

ตารางสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำแนะนำข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย

ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ niets.or.thadmissionpremium