การศึกษา ติวเข้ม นักเรียน

สำนักการศึกษา กทม. ทุ่ม 12 ล้าน ลุยติวเข้มนักเรียน กว่า 108 โรงเรียน

Home / การศึกษา / สำนักการศึกษา กทม. ทุ่ม 12 ล้าน ลุยติวเข้มนักเรียน กว่า 108 โรงเรียน

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เตรียมดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.3  ม.5 และม.6) ของโรงเรียนสังกัด กทม.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.  ด้วยงบประมาณ 12.8 ล้านบาท

สำนักการศึกษา กทม. ทุ่ม 12 ล้าน
ลุยติวเข้มนักเรียน กว่า 108 โรงเรียน

เนื่องจากจากสถิติข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ส่วนใหญ่ไม่สามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของสังกัดอื่นได้

โดยจะมีการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนชั้น ม. 3  จำนวน 108 โรงเรียนในสังกัดกทม. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 โรงเรียน และการสอนเสริมแบบเข้มเพื่อเตรียมสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 โรงเรียน โดยจะเริ่มดำเนินการเดือนพ.ย. 2560 – เดือน ก.พ. 2561 ในช่วงปีการศึกษาที่2  ของปี 2561

ที่มาข้อมูลและภาพจาก bmanewswegointer