การศึกษา พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9

รวมภาพ 12 มหาวิทยาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์

Home / การศึกษา / รวมภาพ 12 มหาวิทยาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์

นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของเหล่าบัณฑิตรุ่นพี่ ที่ครั้งนึงได้มีโอกาสรับพระราชทานปริญญาจากพระหัตถ์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันนี้เรามาติดตามกันว่า จะมีมหาวิทยาลัยใดบ้าง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานปริญญาจากพระหัตถ์ ไม่แน่ว่า 1 ใน 12 มหาวิทยาลัยนี้ อาจเป็นมหาวิทยาลัยที่น้องๆ กำลังศึกษาอยู่ก็เป็นได้

รวมภาพ 12 มหาวิทยาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9
พระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์

1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.มหาวิทยาลัยศิลปากร

4.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7.มหาวิทยาลัยมหิดล

8.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ที่มาภาพจาก universitylism