ดร.นาวิน เยาวพลกุล ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล นาวิน ต้าร์

ดร.นาวิน หรือ นาวิน ต้าร์ นักแสดงคนแรกและคนเดียว ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

Home / การศึกษา / ดร.นาวิน หรือ นาวิน ต้าร์ นักแสดงคนแรกและคนเดียว ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

น่าชื่นชมเรื่องราวดีๆ ทางการศึกษา ของ ดร.นาวิน เยาวพลกุล หรือ นาวิน ต้าร์ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักร้องและนักแสดงคนแรกและคนเดียว จนถึงปัจจุบัน ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

ดร.นาวิน หรือ นาวิน ต้าร์ นักแสดงคนแรกและคนเดียว
ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

เมื่อสมัยเด็กนั้น นาวิน ต้าร์ เป็นเด็กเกเร เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียนถึง 2 ครั้ง แต่เขาก็เอาชนะตัวเองด้วยการเอ็นทรานซ์ได้และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หลังจากนั้นได้รับทุนอานันทมหิดล ศึกษาต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา ที่มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต และได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส

และได้กลับมาที่ประเทศไทยก่อน นาวิน ต้าร์ เป็นอาจารย์จากโควตาของคณะเศรษฐศาสตร์ที่ให้แก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของรุ่น และได้ร่วมสอนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคและคณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Mathematics for Economists) ทั้งในภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติด้วย

ปัจจุบันนาวิน ต้าร์ให้ความสนใจกับการแข่งขันไตรกีฬาเป็นพิเศษ โดยได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และถือว่าเป็นนักแข่งที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มอายุ

คุณสมบัติของผู้รับพระราชทานทุน เป็นผู้มีความสามารถเป็นเยี่ยมในด้านวิชาการ และมีคุณธรรมสูง มีความประพฤติและมนุษยสัมพันธ์ดี มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมในประเทศไทย และมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการแผนกวิชากำหนด เป็นผู้ที่คณะกรรมการแผนกวิชาคัดเลือก และเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา มีความรู้ภาษาต่างประเทศดีพอ ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศที่จะไปศึกษาจะรับเข้าศึกษาต่อ

ภาพจาก @navintar, มูลนิธิอานันทมหิดลนาวิน เยาวพลกุล