การศึกษา ทุนการศึกษา เรียนต่อ

ลิสต์รายชื่อ 15 ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ

Home / การศึกษา / ลิสต์รายชื่อ 15 ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ

ลิสต์รายชื่อ 15 ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ

มาทำความรู้จักทุนการศึกษาสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ ทั้งหมด 15 ทุนกัน โดย scholarship ได้นำข้อมูลที่น่าสนใจที่สามารถให้นักเรียนต่างชาติสมัครได้ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าที่พักหรือค่าเดินทางแบบเต็มจำนวน โดยแบ่งเป็นทุนจากรัฐบาล มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วโลก

(ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย)

1.  ทุน Gates Cambridge Scholarships (UK)

ทุนเต็มจำนวนที่สนุบสนุนนักศึกษาต่างชาติให้ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านการวิจัยในทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  นักศึกษาจะได้รับทุนค่าเล่าเรียน เงินเบี้ยเลี้ยง ค่าตั๋วเครื่องบินและเบี้ยเลี้ยงอื่นๆ

2.  ทุน Clarendon Scholarships at University of Oxford (UK)

ทุนระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ที่มอบทุนจำนวนกว่า 140 ทุนในทุกๆ ปี โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนและค่าครองชีพ

3.  ทุน Westminster International Scholarships (UK)

ทุนจากมหาวิทยาลัย Westminster ให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวนในสหราชอาณาจักร โดยเงินทุนทั้งหมดจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก ค่าครองชีพและค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร

4.  ทุน University of Bradford Global Development Scholarships
(UK)

ทุนระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวนให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Bradford โดยแต่ละทุนจะได้รับเงินสนับสนุนมูลค่าประมาณ £25,000 (ประมาณ 1,000,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พักและค่าครองชีพ

5.  ทุน Adelaide Scholarships International (Australia)

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย University of Adelaide ที่สนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนต่อที่ประทเศออสเตรเลียในระดับปริญญาโทด้านวิจัย เงินทุนจะสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าที่พักรายปีและประกันสุขภาพ

6.  ทุน University of Sydney International Research Scholarships
(Australia)

ทุนนี้สนับสนุนในการเรียนต่อปริญญาโทด้านการวิจัยหรือปริญญาเอกที่ University of Sydney International Research Scholarship (USydIS) ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพตลอดสามปี

(ทุนสนับสนุนจากรัฐบาล)

7.  ทุน Fulbright Foreign Student Program (USA)

ทุน Fulbright เป็นทุนที่มีเกียรติและมีชื่อเสียงมากที่สุดทุนหนึ่งของโลกที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา โดยทุนครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ประกันชีวิตและอื่นๆ ตลอดปีการศึกษา

8. ทุน British Chevening Scholarships (UK)

ทุน Chevening เป็นทุนจากรัฐบาลอังกฤษ ที่มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเป็นเวลา 1 ปี โดยสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน ที่พักอาศัย ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ

9.  ทุน Endeavour Postgraduate Awards (Australia)

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียทุนนี้ ให้เงินสนับสนุนผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย โดยสนับสนุนในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าครองชีพ ประกันการเดินทางและประกันสุขภาพ

10.  ทุน Swiss Government Excellence Scholarships(Switzerland)

ทุน Swiss Government Excellence ทุนให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือปริญญาเอกด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยรัฐบาลขอลสวิตเซอร์แลนด์ ผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพและค่าที่พัก

11.  ทุน Swedish Scholarships for International Students (Sweden)

ทุนสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาทุนนี้ ให้ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลา โดยจะครอบคลุมค่าที่พัก การเดินทางและประกันชีวิต รวมทั้งจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

(ทุนสนับสนุนจากองค์กร)

12.  Joint Japan World Bank Scholarships

ทุน The Joint Japan World Bank Graduate Scholarship ครอบคลุมค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน  ค่าหนังสือ ค่ารักษาพยาบาลและค่าครองชีพ

13.  ADB Japan Scholarship Program

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทุนสนับสนุนจะรวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาลและค่าเดินทาง

14.  Rotary Foundation Global Study Grants

สโมสรโรตารีสนับสนุนทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านวิจัยเป็นเวลา 1-4 ปีการศึกษา โดยมูลค่าทุนอยู่ที่ $30,000 (ประมาณ 995,000 บาท) ที่รวมค่าพาสปอร์ต วีซ่า ค่าวัคซีน ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

15. OFID Scholarship Award

ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนที่สนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนต่อระดับปริญญาโท โดยมอบทุนมูลค่าสูงสุดกว่า $50,000 (ประมาณ 1,650,000 บาท)

ที่มาข้อมูลจาก scholarship.in.th, scholars4dev.com