10 อาคารมหาวิทยาลัยไทย ที่สวยไม่แพ้ใคร!!

Home / การศึกษา / 10 อาคารมหาวิทยาลัยไทย ที่สวยไม่แพ้ใคร!!
Bu Diamond มหิดลสิทธาคาร สุริยเทพศาลา หอประชุมพญางำเมือง อาคารสายสุทธานภดล อาคารเทวาลัย อาสนวิหารแห่งการเรียนรู้

ก่อนหน้านี้ทีนเอ็มไทย ได้นำเสนอ  10 ตึกมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุด! ในประเทศอังกฤษ กันไปแล้ว วันนี้ลองมาชม 10 อาคารมหาวิทยาลัยของไทยกันบ้าง ที่บอกเลยว่า สวยไม่แพ้ใคร!! แต่จะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลย

10 อาคารมหาวิทยาลัยไทย ที่สวยไม่แพ้ใคร!!

1. Bu Diamond มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาคารรูปทรงเพชร ที่โดดเด่น ทันสมัย เป็นไอคอนความสร้างสรรค์นานาชาติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ บรรยากาศและสถานที่บ่มเพาะความครีเอทีฟของเด็กไทยยุคนี้ และมีฟังชั่นครบครันใช้งานได้จริง จึงเป็นต้นกำเนิดของ Bu Diamaond หรือ Landmark ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มาจาก “เพชร” ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนั่นเอง

2. สุริยเทพศาลา มหาวิทยาลัยรังสิต

ศาลาดนตรีสุริยเทพ หนึ่งในผลงานชิ้นเอกของมหาวิทยาลัยรังสิต จุดเริ่มต้นของปฐมบทแห่งอารยะศิลป์ในยุคสมัยใหม่ ทั้งในด้านนวัตกรรมการศึกษาและศิลปะการแสดง เป็นสถานที่ที่เพียบพร้อมด้วยประสิทธิภาพแห่งศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ ที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้ ศาลาดนตรีแห่งนี้ยังเป็น บ้านหลังใหม่ของวิทยาลัยดนตรี

3. อาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ (The Cathedral of Learning) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ หรือเรียกสั้นๆ ว่าตึก CL อาคารเรียน 39 ชั้น ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เป็นตึกเรียนที่สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ภายในตกแต่งสวยงาม อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทย

4. มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหิดลสิทธาคาร เป็นอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ความจุ 2,016 ที่นั่ง ใช้งบประมาณก่อสร้าง 1,450 ล้านบาท ออกแบบโดยใช้แนวคิดโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ โดยใช้ดอกกันภัยมหิดลเป็นต้นแบบ หลังคามี 2 ชั้น ชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอก ส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงเช่นเดียวกับพระที่นั่งอนันตสมาคม โดยสามารถใช้เป็นหอแสดงดนตรี โรงละคร หอประชุม และสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแต่บัณฑิตปีการศึกษา 2556

5. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ก่อสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บนพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยอาคารใหญ่ที่เป็นอาคารหลัก 1 หลัง และอาคารรองอีก 5 หลัง อาคารหลักเป็นอาคารสองชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุมใหญ่ เพดานแปดเหลี่ยมรูปรีซ้อนกันเป็นชั้นๆ ผนังและประตูกรอบไม้สักกรุด้วยผ้า เป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมไทย

6. หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

หอประชุมประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของท้องฟ้าและขุนเขา เดิมมีชื่อว่า “ศูนย์ไต” ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยก็มักจะจัดขึ้น ณ หอประชุมแห่งนี้

7. ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จัดสร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ลักษณะของตัวอารเป็นอาคารโอ่อ่าด้วยสถาปัตยกรรมทรงกูบเกวียนอีสาน ประยุกต์จากเอกลักษณ์ของรูปทรงแต่ดั้งเดิมอย่างงดงาม ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติริมบึงสีฐานและป่าพยอม สถานที่สำคัญที่ใช้จัดงานพีธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทุกปีอีกด้วย

8. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสร้างในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา และยังได้รับรางวัลชมเชย สาขาสถาปัตยกรรมหลัก CDAST DESIGN AWARD 2014 ภายนอกเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยประยุกต์จากสัดส่วนวิหารล้านนามาอยู่ในรูป 9 เหลี่ยมแต่ก็เลือกใช้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่น้อยที่สุดลดการประดับตกแต่งใด

9. อาคารเทวาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทวาลัย หรือตึกอักษรศาสตร์ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรมงดงาม และมีกลิ่นอายประวัติศาสตร์จารึกอยู่ทุกหนทุกแห่ง รวมถึงประติมากรรมที่งดงามและทรงคุณค่าของชาติ ไม่ว่าจะเป็นศิลาพระฤกษ์ตราแผ่นดินประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หน้าบันมุขด้านเหนือตราจักรตรีประจำพระบรมราชจักรีวงศ์ที่อกครุฑหน้าบันทิศเหนือและทิศใต้ รูปแกะสลักพระสุรัสวดี นั่งบนหลังนกยูง

10. อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หรืออีกชื่อว่า ตึก 27 ซึ่งเป็นอาคารที่งดงาม ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ เดิมเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระวิมาดาเธอกรม พระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ผู้ทรงทำให้ สวนสุนันทา เป็นศูนย์รวมของราชสำนักฝ่ายใน ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ อาทิ นาฏศิลป์ ดนตรี คหกรรม งานฝีมือต่าง ๆ และยังเป็นที่รวบรวมภาพเขียนสีน้ำ ซึ่งเป็นฝีมือของ ‘คุณข้าหลวง’ ในวังสวนสุนันทา

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
mahidol.ac.th, static.panoramio.com, www.chula.ac.th, www.uplanet.ssru.ac.th, undubzapp, ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต Suryadhep Music Sala, RANGSIT UNIVERSITY,THAILAND, Bangkok University, ที่นี่ ม.พะเยา, assumptionuniversity