Bu Diamond มหิดลสิทธาคาร สุริยเทพศาลา หอประชุมพญางำเมือง อาคารสายสุทธานภดล อาคารเทวาลัย อาสนวิหารแห่งการเรียนรู้

10 อาคารมหาวิทยาลัยไทย ที่สวยไม่แพ้ใคร!!

Home / การศึกษา / 10 อาคารมหาวิทยาลัยไทย ที่สวยไม่แพ้ใคร!!

ก่อนหน้านี้ทีนเอ็มไทย ได้นำเสนอ  10 ตึกมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุด! ในประเทศอังกฤษ กันไปแล้ว วันนี้ลองมาชม 10 อาคารมหาวิทยาลัยของไทยกันบ้าง ที่บอกเลยว่า สวยไม่แพ้ใคร!! แต่จะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลย

10 อาคารมหาวิทยาลัยไทย ที่สวยไม่แพ้ใคร!!

1. Bu Diamond มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาคารรูปทรงเพชร ที่โดดเด่น ทันสมัย เป็นไอคอนความสร้างสรรค์นานาชาติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ บรรยากาศและสถานที่บ่มเพาะความครีเอทีฟของเด็กไทยยุคนี้ และมีฟังชั่นครบครันใช้งานได้จริง จึงเป็นต้นกำเนิดของ Bu Diamaond หรือ Landmark ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มาจาก “เพชร” ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนั่นเอง

2. สุริยเทพศาลา มหาวิทยาลัยรังสิต

ศาลาดนตรีสุริยเทพ หนึ่งในผลงานชิ้นเอกของมหาวิทยาลัยรังสิต จุดเริ่มต้นของปฐมบทแห่งอารยะศิลป์ในยุคสมัยใหม่ ทั้งในด้านนวัตกรรมการศึกษาและศิลปะการแสดง เป็นสถานที่ที่เพียบพร้อมด้วยประสิทธิภาพแห่งศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ ที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้ ศาลาดนตรีแห่งนี้ยังเป็น บ้านหลังใหม่ของวิทยาลัยดนตรี

3. อาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ (The Cathedral of Learning) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ หรือเรียกสั้นๆ ว่าตึก CL อาคารเรียน 39 ชั้น ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เป็นตึกเรียนที่สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ภายในตกแต่งสวยงาม อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทย

4. มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหิดลสิทธาคาร เป็นอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ความจุ 2,016 ที่นั่ง ใช้งบประมาณก่อสร้าง 1,450 ล้านบาท ออกแบบโดยใช้แนวคิดโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ โดยใช้ดอกกันภัยมหิดลเป็นต้นแบบ หลังคามี 2 ชั้น ชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอก ส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงเช่นเดียวกับพระที่นั่งอนันตสมาคม โดยสามารถใช้เป็นหอแสดงดนตรี โรงละคร หอประชุม และสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแต่บัณฑิตปีการศึกษา 2556

5. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ก่อสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บนพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยอาคารใหญ่ที่เป็นอาคารหลัก 1 หลัง และอาคารรองอีก 5 หลัง อาคารหลักเป็นอาคารสองชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุมใหญ่ เพดานแปดเหลี่ยมรูปรีซ้อนกันเป็นชั้นๆ ผนังและประตูกรอบไม้สักกรุด้วยผ้า เป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมไทย

6. หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

หอประชุมประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของท้องฟ้าและขุนเขา เดิมมีชื่อว่า “ศูนย์ไต” ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยก็มักจะจัดขึ้น ณ หอประชุมแห่งนี้

7. ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จัดสร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ลักษณะของตัวอารเป็นอาคารโอ่อ่าด้วยสถาปัตยกรรมทรงกูบเกวียนอีสาน ประยุกต์จากเอกลักษณ์ของรูปทรงแต่ดั้งเดิมอย่างงดงาม ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติริมบึงสีฐานและป่าพยอม สถานที่สำคัญที่ใช้จัดงานพีธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทุกปีอีกด้วย

8. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสร้างในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา และยังได้รับรางวัลชมเชย สาขาสถาปัตยกรรมหลัก CDAST DESIGN AWARD 2014 ภายนอกเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยประยุกต์จากสัดส่วนวิหารล้านนามาอยู่ในรูป 9 เหลี่ยมแต่ก็เลือกใช้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่น้อยที่สุดลดการประดับตกแต่งใด

9. อาคารเทวาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทวาลัย หรือตึกอักษรศาสตร์ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรมงดงาม และมีกลิ่นอายประวัติศาสตร์จารึกอยู่ทุกหนทุกแห่ง รวมถึงประติมากรรมที่งดงามและทรงคุณค่าของชาติ ไม่ว่าจะเป็นศิลาพระฤกษ์ตราแผ่นดินประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หน้าบันมุขด้านเหนือตราจักรตรีประจำพระบรมราชจักรีวงศ์ที่อกครุฑหน้าบันทิศเหนือและทิศใต้ รูปแกะสลักพระสุรัสวดี นั่งบนหลังนกยูง

10. อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หรืออีกชื่อว่า ตึก 27 ซึ่งเป็นอาคารที่งดงาม ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ เดิมเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระวิมาดาเธอกรม พระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ผู้ทรงทำให้ สวนสุนันทา เป็นศูนย์รวมของราชสำนักฝ่ายใน ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ อาทิ นาฏศิลป์ ดนตรี คหกรรม งานฝีมือต่าง ๆ และยังเป็นที่รวบรวมภาพเขียนสีน้ำ ซึ่งเป็นฝีมือของ ‘คุณข้าหลวง’ ในวังสวนสุนันทา

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
mahidol.ac.th, static.panoramio.com, www.chula.ac.th, www.uplanet.ssru.ac.th, undubzapp, ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต Suryadhep Music Sala, RANGSIT UNIVERSITY,THAILAND, Bangkok University, ที่นี่ ม.พะเยา, assumptionuniversity