นิสิตม.เกษตร แค่ได้ 5A ก็ลดค่าเทอมได้!

Home / การศึกษา / นิสิตม.เกษตร แค่ได้ 5A ก็ลดค่าเทอมได้!

โดยเพจของ เกษตรสาน ได้ทำ info ที่น่าสนใจเพื่อชี้แจงให้น้องๆ นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทราบและเข้าใจกันมากขึ้น ว่าถ้าอยากลดค่าเทอม หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน ตัวเราเองสามารถทำได้ง่ายๆ

นิสิตม.เกษตร แค่ได้ 5A ก็ลดค่าเทอมได้!

ซึ่งนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลายๆ คนน่าจะเคยได้ยินคำว่า 5A ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะ แต่อาจจะยังไม่เคยรู้ว่าได้ 5A แล้วจะต้องทำยังไงต่อ

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า 5A ที่ว่า หน่วยกิตต้องรวมกันแล้วเกิน 15 หน่วยกิต และไม่ใช่การเรียนฟรีไปเลยหนึ่งเทอมน้า แต่จะทำให้เราได้รับ ‘การยกเว้นค่าหน่วยกิต’ ซึ่งแล้วแต่คณะว่ากำหนดไว้ที่เท่าไหร่

ตัวอย่างเช่น คณะมนุษยศาสตร์ ค่าเทอมเทอมละ 12,900 บาท ในจำนวนนี้จะมีค่าหน่วยกิตอยู่ที่ 4,400 บาท เท่ากับว่าถ้าเราได้ 5A เราจะจ่ายค่าเทอมแค่ 8,500 บาทเท่านั้นเองค่ะ (12,900 บาท หักค่าหน่วยกิตออก 4,400 เหลือ 8,500)

โดยปกติแล้ว ถ้าได้ 5A ในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี ค่าเทอมจะลดให้เลยอัตโนมัติ เนื่องจากเกรดออกก่อนจ่ายค่าเทอม ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ในระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จิ้มเข้าไปในหน้า “รายงาน -> ใบแจ้งหนี้ [KU9]” ก็จะเห็นจำนวนเงินค่าเทอมที่่ลดลง

แต่ถ้าเกิดได้ 5A ในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเกรดเพิ่งออกหลังจ่ายที่เราจ่ายค่าเทอมไปแล้ว (แง) ก็ต้องมีการขอเงินคืนกันเกิดขึ้น ตรงนี้ขอให้ทำใจนิดนึงว่าอาจจะได้คืนช้าสักหน่อย แต่ได้คืนแน่นอน สิ่งที่เราต้องทำคือไปยื่น “เอกสารประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา” ที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Service Center) ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริกนั่นเอง

เอกสารที่ต้องนำไปยื่น ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ของเทอมที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อเราเอง และใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จากอินเทอร์เน็ต ที่สำคัญต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับด้วยนะคะ หลังจากยื่นเอกสารทั้งหมดแล้ว ก็จะได้เอกสารคำร้องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ให้เราเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ จากนั้นก็รอรับเงินคืนผ่านทางบัญชีที่เรายื่นไว้ได้เล้ยย

สุดท้ายสำหรับใครที่กู้ค่าเทอมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ก็ไม่ต้องเป็นห่วงจ้า เพราะไม่ว่าจะได้ 5A เทอมไหนก็ลดค่าเทอมให้โดยอัตโนมัติ ผลคือเราจะได้จ่ายหนี้เงินค่าเทอมในจำนวนที่น้อยลงนั่นเอง เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะ สู้ๆ

ข้อมูลและภาพจาก เกษตรสาน, ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (https://std.regis.ku.ac.th/)