การศึกษา การแข่งขันคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย SMO 2017 นักเรียนไทย เด็กไทย

เด็กไทยเก่ง คว้า 10 เหรียญ คณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย SMO 2017

Home / การศึกษา / เด็กไทยเก่ง คว้า 10 เหรียญ คณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย SMO 2017

ก่อนหน้านี้นักเรียนไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถคว้าเหรียญคณิตศาสตร์โอลิมปิก นานาชาติ ครั้งที่ 3 ที่สิงคโปร์ ถึง 3 เหรียญทองกลับมาฝากคนไทยซึ่งน้องตัวแทน 1 ใน 3 ยังป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ระยะที่ 3 แต่กลับมีหัวใจแกร่งคว้าเหรียญทองมาครองได้ ล่าสุดเป็นที่น่ายินดีอีกครั้ง เมื่อตัวแทนนักเรียนไทย ระดับชั้นมัธยมปลายที่ไปแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Southeast Mathematics Olympiad : SMO 2017 ณ เมืองหนองชาง มณทลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ก็สามารถคว้ารางวัลกลับมาได้ถึง 10 เหรียญ ทีนเอ็มไทยขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนด้วยค่ะ

เด็กไทยเก่ง คว้า 10 เหรียญ
คณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย SMO 2017

โดยผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Southeast Mathematics Olympiad : SMO 2017 ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. – 6 ส.ค. 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้

โดยรางวัลเหรียญทอง ได้แก่

ด.ช. ณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่

ด.ช. ศุภกฤต คชสาร โรงเรียนหอวัง

ด.ญ. ปาณิสรา ตั้งงามสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ด.ญ. รินนารา แสงพิสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน

ด.ช. นรบดี วัชรปรีชานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน

เหรียญทองแดง ได้แก่

ด.ช. รัชชานนท์ เพชรชู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ช. รวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

ด.ช. ณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด.ญ. ณัฐวรา กิจธรรมรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน

ด.ช. มุฑิราช ลักษณวิศิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน

ข้อมูลและภาพจาก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.), matichon