นักเรียนไหทย ประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เด็กไทย

เด็กไทยสุดยอด! คว้า 3 เหรียญทอง ประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น

Home / การศึกษา / เด็กไทยสุดยอด! คว้า 3 เหรียญทอง ประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวดีอีกแล้ว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทย ที่สามารถคว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

เด็กไทย คว้า 3 เหรียญทอง ประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เผยว่า ผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งผู้แทนนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 9 ชิ้นงาน 16 คน เข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

 

ผลปรากฏว่านักเรียนสามารถคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 1 พร้อมได้คะแนนสูงสุดประเภท อาหารและเกษตรกรรม และ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมทั้ง 6 รางวัล special award รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล

โดยรางวัลเหรียญทองได้แก่

1. “อุปกรณ์ช่วยตัดไม้หนาม” ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดในประเภทอาหารและเกษตรกรรม โดยเด็กหญิงกัชบงกช หมอทรัพย์ และ และเด็กหญิงลัลลนา ศรีสงคราม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. 8 (ราชบุรี)

2. ผลงาน “วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครงและยางพารา” โดยนายฉัตรพงษ์ โชติวัชรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม.10 (เพชรบุรี) โดยผลงานชิ้นนี้ยังได้รับรางวัล special award จากประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

3. ผลงาน “กระถางรักษ์โลก” โดยนางสาวจิราวรรณ บัวสุวรรณ และ นางสาวอโนชา ปันโตน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. 36 (เชียงราย)

ส่วนรางวัล 1 เหรียญเงิน คือผลงาน “เมล็ดเทียม” โดยนางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.11 (สุราษฎร์ธานี) และอีก 1 รางวัลเหรียญทองแดง คือผลงาน “วัสดุกันกระแทกจากกาบกล้วยโดยใช้สารแทนนิลในการปรับปรุงคุณภาพด้านการทนต่อแรงดึงและการขึ้นรา” โดยนางสาวนันทวดี ขุนนุ้ย และ นางสาวชนิกานต์ วีระกิติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.12 (พัทลุง)

นอกจากนี้ยังมีอีก 4 รางวัล special award ได้แก่

-“อุปกรณ์ช่วยเปิดและแทนฝาขวดน้ำดื่ม” โดยเด็กหญิงณัฐวรา ตันสูงเนิน และ เด็กชายธนชัย เพ็งสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.2 (สุราษฎร์ธานี) ได้รับรางวัล special award จากประเทศอินโดนีเซีย

-ผลงาน “ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเหและค่าสัมฤทธิ์การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส” โดยนางสาวกชกร ปัญญาโสด และนางสาวภคณัฏฐ์ ศรีเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม.10 (เพชรบุรี) ได้รับรางวัล special award จากประเทศไต้หวัน

-ผลงาน “เตาย่างไร้ควันเพื่อสุขภาพ” โดยเด็กหญิงมนตร์ภรณ์ ลีลาขจรจิต และ เด็กหญิงปุณยภา จรูญจิรเสถียร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัล special award จากประเทศมาเก๊า และประเทศจีน

-ผลงาน “ชุดการเขียนลายรดน้ำแบบ System หรรษา” โดยเด็กหญิงวีรวดี อยู่ทอง และ เด็กหญิงอัญมณีวลัย ณ ถลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 ได้รับรางวัล special award จากประเทศฮ่องกง

สำหรับการประกวดและจัดแสดงผลงานครั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนกว่า 300 คน จาก 14 ประเทศ รวม 125 ชิ้นงาน เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย  อิตาลี มาเก๊า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย

ข้อมูลและภาพจาก obec.go.th