การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก นักเรียนไทย เด็กไทย

เด็กไทยสร้างชื่อ คว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก

Home / การศึกษา / เด็กไทยสร้างชื่อ คว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เด็กไทย โดยเพจ IPST Thailand หรือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เผยถึง 4 ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ชีววิทยาโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 28 ณ เมืองโคเวนทรี สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 23 – 30 กรกฎาคม 2560 โดยมีจำนวนประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 68 ประเทศ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรวม 264 คน

เด็กไทย คว้า 1 เหรียญเงิน
3 เหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก

ผลปรากฏว่า ผู้แทนประเทศไทยคว้าชัย 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ดังนี้

นางสาวณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน

นายณภัทร เกียรติวงศ์วณิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เหรียญทองแดง

นางสาวสุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เหรียญทองแดง

นางสาวจุฑารัตน์ อริยะดำรงค์ขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เหรียญทองแดง

พร้อมด้วยคณะอาจารย์ประกอบด้วยดร.นพดล กิตนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม รศ.ดร.ธีระพงษ์ บัวบูชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สังเกตการณ์ และดร.นันทยา อัครอารีย์ สสวท. ผู้จัดการทีม

ที่มาภาพและข้อมูลจากเพจ IPST Thailand