ฝึกภาษา ภาษาอังกฤษ โสด

ฝึกภาษา “ว่าง ยุ่ง ไม่ว่าง โสด” ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

Home / การศึกษา / ฝึกภาษา “ว่าง ยุ่ง ไม่ว่าง โสด” ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

มาฝึกภาษาอังกฤษให้แน่นปึ้ก! และใช้อย่างถูกต้อง กับคำว่า “ว่าง ยุ่ง ไม่ว่าง โสด” ในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร? กันค่ะ พร้อมวิธีการพูดเป็นประโยคสนทนาให้ถูกต้อง ของ อ.อดัม ได้ให้ความรู้ไว้ดังนี้ ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามกันเลย

ฝึกภาษา “ว่าง ยุ่ง ไม่ว่าง โสด”
ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

Are you busy tomorrow?
พรุ่งนี้คุณยุ่งมั้ย

No, I’m not busy.
ไม่ฉันไม่ยุ่ง

Are you free tomorrow?
พรุ่งนี้คุณว่างมั้ย

I don’t have any time for you.
ฉันไม่มีเวลาให้คุณ

I’m too busy.
ฉันยุ่งเกินไป

Are you free tomorrow?
พรุ่งนี้คุณว่างไหม

Yes, I’m free for you.
ฉันว่างเพื่อคุณ

Well, I’m too busy for you.
ฉันยุ่งเกินไปสำหรับคุณ

available (adj.) ว่าง, โสด

Are you available next Thursday?
พฤหัสหน้าคุณว่างไหม

Yes, I’m available.
ฉันว่าง

No, I’m unavailable.
ฉันไม่ว่าง

That guy is available.
ผู้ชายคนนั้นโสด

That girl is available.
ผู้หญิงคนนั้นโสด

He/She is single.
เขาโสด

busy + Ving = ยุ่งกับการ+กริยา

I’m too busy working right now.
ฉันยุ่งกับการทำงานยุ่ง

I’m busy teaching.
ฉันยุ่งกับการสอน

I’m busy learning.
ฉันยุ่งกับการเรียน

I’m busy watching TV.
ฉันยุ่งกับการดูทีวี

I’m busy ignoring you.
ฉันยุ่งกับการเพิกเฉยคุณ

ข้อมูลจาก ajarnadam