การศึกษา นางสาวณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ นางสาวสุชัญญา ยิ้มอยู่ นายครองพิภพ วิรัตินันท์ นายจิรายุส ทองประสม นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ นายธีรภัทร อรุณรัตน์ นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ เด็กเก่ง แอดมิชชั่น แอดมิชชั่น 60

สุดยอด 7 เด็กเก่งทำคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุดปี 60

Home / การศึกษา / สุดยอด 7 เด็กเก่งทำคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุดปี 60

ทีนเอ็มไทยขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นของน้องๆ ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกแอดมิชชั่นกลางเข้าคณะเรียนและมหาวิทยาลัยในฝันได้นะคะ ใครแอดฯ ไม่ติดก็อย่าเสียใจน้า จงมุ่งมั่นและตั้งใจสู้กันต่อไป วันนี้ทีนเอ็มไทย จะพาไปชมโฉมหน้าน้องๆ ทั้ง 7 คนที่สามารถทำคะแนนแอดมิชั่นสูงสุดได้ในปี 60 นี้ จะมีใครกันบ้าง ไปติดตามกันเลย

สุดยอด 7 เด็กเก่งทำคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุดปี 60

จากการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2560 ปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกในระบบกลาง จำนวน 78 สถาบัน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 81,232 คน จำนวน 3,719 รหัสสาขาวิชา มีผู้ผ่านการคัดเลือก 70,689 คน จากจำนวนรับที่มีทั้งหมด 136,030 ที่นั่ง โดยคณะมีผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน 7 คน มีดังนี้

อันดับ 1 นายครองพิภพ วิรัตินันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช สอบได้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 89.03

อันดับ 2 นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบได้คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 88.07

อันดับ 3 นายจิรายุส ทองประสม โรงเรียนสตรีวิทยา 2สอบได้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 87.86

อันดับ 4 นายธีรภัทร อรุณรัตน์ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา สอบได้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.75

อันดับ 5 นางสาวณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบได้คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.51

อันดับ 6 นางสาวสุชัญญา ยิ้มอยู่ โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี สอบได้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 84.38

อันดับ 7 นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.03

ที่มาข้อมูลและภาพ ทปอ. www.a.cupt.netmatichon

บทความที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ >>>

เทคนิคการเรียนของน้องเก๊ต คะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด อันดับ 1