คณะวิทยาศาสตร์ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นักศึกษาสู้ชีวิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกียรตินิยม เด็กเก่ง เอม อทิตา เสนาใหญ่

น่าชื่นชม! เอม อทิตา นักศึกษาสู้ชีวิต จบป.ตรี 4.00 ตลอดหลักสูตร

Home / การศึกษา / น่าชื่นชม! เอม อทิตา นักศึกษาสู้ชีวิต จบป.ตรี 4.00 ตลอดหลักสูตร

ความตั้งใจและความมุ่งมั่น ของ นางสาวอทิตา เสนาใหญ่ หรือ เอม ที่แม้จะมีอุปสรรคจากฐานะยากจน พ่อแม่รับจ้างทั่วไป แต่เธอกลับมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา จนสามารถเรียนจบป.ตรี 4.00 ตลอดหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้เป็นว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม อีกด้วย

น่าชื่นชม! เอม อทิตา นักศึกษาสู้ชีวิต
จบป.ตรี 4.00 ตลอดหลักสูตร

โดยเว็บอีสานบ้านทุ่ง ได้เผยข้อมูลของ สาวเอม ว่าเธอเป็นคนบ้านหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีพี่น้อง 3 คน เธอเป้นคนที่ 2 พ่อแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป หลังจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เธออยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัย แต่แม่พูดว่า “แม่คึจะมีเงินส่งเรียนน้อลูก”…คำพูดนี้ จึงทำให้เธอตัดสินใจหาทุนการศึกษาที่สามารถส่งเรียนจนจบ ป.ตรีได้ จึงเลือกสอบและได้รับทุนจากโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ให้เรียนต่อระดับปริญญาตรี-โท และเอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แม้จะได้รับทุนในการศึกษา ที่ให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่เกิดขึ้น เช่นที่พักรายเดือน เป็นต้น จึงทำให้ครอบครัวต้องขายที่นาที่มีอยู่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกๆ ซึ่งน้องสาวตนก็ได้ทุน จากสภากาชาดไทย เรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์ ที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ พ่อแม่มีความตั้งใจที่จะส่งลูกเรียนให้สูงสุด เท่าที่ทำได้ ทำให้พ่อก็ยังต้องทำงานหนัก ส่วนแม่สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่สบายบ่อยจึงพักรักษาตัวที่บ้าน

เอม อทิตา สามารถสอบทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ ที่เลือกสอบทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการลดภาระของครอบครัว และสามารถจบ ป.ตรี ด้วยผลการเรียน 4.00 ตลอดหลักสูตร นับว่าบัณฑิตรุ่นแรกของสาขา พร้อมขึ้นแท่นว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงปลายปี 2560 นี้

นอกจากนี้ สาวเอมยังบอกว่า พ่อบอกเสมอให้ลูกเป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และตั้งใจเรียน เชื่อมั่นในการตัดสินใจของลูกและสอนเสมอว่าถ้ามีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนเรียนมา อย่างไรก็มีงานทำแน่นอน

ในอนาคต เอม อทิตา สนใจอยากเป็นนักวิจัย หรืออาจารย์สอนด้านวิทยาศาสตร์ ในพื้นที่บ้านเกิดตนเอง พร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ พร้อมยึดมั่นเสมอว่า “สิ่งที่ได้เรียนรู้ที่สำคัญที่สุด คือ เราต้องรู้จักแบ่งปัน ใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความหมาย”

ข้อมูลและภาพจาก isanbanthung