การศึกษา เด็กอนุบาล เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้! เกณฑ์ใหม่ สพฐ. เด็กอนุบาล 1 เริ่มเข้าเรียน ตอน 3 ขวบ

Home / การศึกษา / เรื่องน่ารู้! เกณฑ์ใหม่ สพฐ. เด็กอนุบาล 1 เริ่มเข้าเรียน ตอน 3 ขวบ

ทีนเอ็มไทยขออัพเดทเรื่องการเข้าเรียนของน้องๆ ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2560 กันซักหน่อยนะคะ ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษา ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี เข้าศึกษาในชั้นอนุบาล 1  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพฐ.

เกณฑ์ใหม่ สพฐ. เด็กอนุบาล 1
เริ่มเข้าเรียน ตอน 3 ขวบ

โดย สพฐ.ฉบับเดิม กำหนดไว้ว่า รับเด็กเข้าอนุบาลต้องอายุไม่น้อยกว่า 4 ขวบ ทำให้เด็กอายุ 3 ขวบจะเข้าเรียนในระดับเตรียมอนุบาลก่อน

ซึ่งปีการศึกษา 2560 แนวปฏิบัติการรับเด็กอนุบาลเข้ารับการศึกษา (ใหม่) ดังนี้

1. สถานศึกษาที่เคยรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีอยู่แล้วก่อนปีการศึกษา 2560 ให้สามารถเปิดรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ต่อไปได้ไม่เกินจำนวนห้องที่รับอยู่เดิม

2. สถานศึกษาที่ไม่เคยเปิดรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์มาก่อน หากในเขตพื้นที่บริการไม่มีสถานศึกษา หรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่นเปิดรับเด็ก ให้สามารถรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา

3. พื้นที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่นจัดการศึกษาอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้ว แต่มีจำนวนเด็กเกินขีดความสามารถในการรับของสถานศึกษานั้นๆ ให้สถานศึกษาเปิดรับเด็กได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา ส่วนเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ และ 5 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ตามลำดับ ทั้งนี้ ให้อำนาจคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบดำเนินการอย่างเหมาะสม

ส่วนการนับอายุเด็กเพื่อเข้าเรียน ให้นับตั้งแต่วันที่เกิดไปจนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พ.ค. 2560 ตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2559

ข้อมูลและภาพจาก kroobannok, สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, Perth Jang