“อรัญวา” สาวชาวมละบริคนแรกของโลกที่จบระดับปริญญาตรี

Home / การศึกษา / “อรัญวา” สาวชาวมละบริคนแรกของโลกที่จบระดับปริญญาตรี

ยินดีกับสาว “ติ๊ก อรัญวา ชาวพนาไพร” สาวจากชนเผ่า “มละบริ” ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย และเรียกได้ว่า สาวติ๊ก คนนี้เป็นชาวมละบริคนแรกของโลกที่สามารถเรียนจนจบระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

“อรัญวา” สาวชาวมละบริคนแรกของโลกที่จบระดับปริญญาตรี

โดยสาว ติ๊ก อรัญวา อาศัยอยู่ในศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน และเธอยังเป็นประธานหมู่บ้านศูนย์มละบริภูฟ้า แห่งนี้อีกด้วย

ปัจจุบันนี้มีชาวมละบริเรียนปริญญาตรีแล้ว 6 คน ติ๊กเป็นคนแรกที่เรียนจบ ส่วนเด็กเล็กๆ ในหมู่บ้านตอนนี้ก็เรียนหนังสือกันทุกคน

ที่มาข้อมูลและภาพจาก eduzonespr.kmutt.ac.th