สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6

Home / การศึกษา / สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6

น้องๆ ที่อยู่ในช่วงสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 มาฟังทางนี้ โดยสทศ. ได้สรุปคำศัพท์ที่ออกข้อสอบ O-NET ไว้ โดยได้ทำเป็นตารางแสดงผลการวิเคราะหหมวดหมูของคําศัพทภาษาอังกฤษทั้ง 3 ระดับชั้น มาดูกันซิว่าจะมีคำศัพท์อะไรบ้างๆ และน้องๆ แปลได้ถูกต้องไหม ถ้าพร้อมแล้วมาติตตามกันเลยค่ะ

คำศัพท์ที่ออกข้อสอบ O-NET โดยสทศ.

คลิ๊ก >>>niets<<<

ONET ป.6 หน้า 1-71

ONET ม.3 หน้า 72-175

ONET ม.6 หน้า 176-281

ที่มาข้อมูล niets