รู้ยัง? โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปรับหลักสูตรสายวิทย์ย่อยๆ ให้เหลือแค่ “วิทย์-คณิต”

Home / การศึกษา / รู้ยัง? โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปรับหลักสูตรสายวิทย์ย่อยๆ ให้เหลือแค่ “วิทย์-คณิต”

อัพเดทข่าวการศึกษา สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่กำลังจะเข้าเรียนต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้ทราบกันนะคะ อย่างที่ทราบกันว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเนี่ย มีระบบการเรียน แบ่งสายวิชาออกเป็นย่อยๆ ตามความถนัดของนักเรียน สายวิทย์เตรียมฯ ก็ได้แบ่งย่อยไปอีก นั่นก็คือ วิทย์ – คณิต – คอมพิวเตอร์, วิทย์ – คณิต – คุณภาพชีวิต, วิทย์ – คณิต – ประยุกต์, วิทย์ – คณิต – บริหารจัดการ, วิทย์ – คณิต – ฝรั่งเศส เป็นต้น ซึ่งอาจจะไม่เหมือนโรงเรียนอื่นๆ ที่แบ่งสายวิชาเพียงไม่กี่สายเท่านั้น

โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปรับหลักสูตรสายวิทย์ย่อยๆ
ให้เหลือแค่ “วิทย์-คณิต”

ภาพจาก Triam Udom Suksa School

ล่าสุดการเลือกเรียน แบ่งสายวิทย์ย่อยๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่พูดถึงใครก็รู้ จะกลายเป็นตำนานซะแล้ว เนื่องจากทางโรงเรียนได้ประกาศ การรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๘๐) ดังนี้

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑,๔๘๐ คน แบ่งเป็น ประเภทโควตาจังหวัด จำนวน ๒๙๖ คน ประเภทความสามารถพิเศษ จำนวน ๗๔ คน และประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป จำนวน ๑,๑๑๐ คน

ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครและการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญดังต่อไปนี้

๑. ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปลงทะเบียนอ่านคู่มือเรื่องที่คุณควรทราบฯ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยยกเลิกการจำหน่ายเอกสารดังกล่าว ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๒. ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปกรอกข้อมูลและยื่นหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดผ่านระบบรับสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยยกเลิกการยื่นใบสมัครและหลักฐาน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๓. ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๔. ผู้สมัครตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสนามสอบผ่านระบบรับสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์

๕. โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแผนการเรียนใหม่ ภาษา-เกาหลี โดยรับนักเรียนจำนวน ๓๕ คน

๖. ในปีการศึกษานี้มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนรุ่นที่ ๘๐ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เรียนวิชาหลักเพิ่มเติมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และจัดให้เรียนวิชาเลือกตามความสามารถและความถนัดเมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖

จากรายละเอียดด้านบน นักเรียนรุ่นที่ ๘๐ ที่จะเข้ามาใหม่ในปีนี้ จะมีการปรับหลักสูตร ยุบสายวิทย์ย่อยๆ ให้เหลือเพียง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยเด็กวิทย์จะได้เรียนเหมือนกันทุกวิชา และเมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ สามารถเลือกวิชาเลือกเรียนเพิ่มเติมได้ อย่าง เพิ่มภาษา หรือคอม

นอกจากนี้ในปี 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะเปิดรับสมัครนักเรียนแผนการเรียนภาษา-เกาหลี เป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๘๐) จ้า

ทีนเอ็มไทยขอเป็นกำลังใจกับน้องๆ ทุกคนนะคะ สู้ๆ ตั้งใจเรียนให้เต็มที่

ข้อมูลและภาพจาก Triam Udom Suksa School