คำขวัญวันครู 16 มกราคม ประจำปี 2560

Home / การศึกษา / คำขวัญวันครู 16 มกราคม ประจำปี 2560

16 มกราคมของทุกปี เป็น “วันครู” คำว่า “ครู” มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต “คุรุ” และภาษาบาลี “ครุ, คุรุ” คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำอบรมสั่งและสอน ศิษย์ นักเรียน หรือ นักศึกษา ให้เกิดความรู้ คิด อ่าน เขียน เพื่อให้เกิดประโยชน์มีอาชีพที่ดี รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ และในปีนี้  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ

คำขวัญเนื่องในวันครู 16 มกราคม ประจำปี 2560

ไว้ดังนี้

“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู”

ข้อมูลจาก moe.go.th