น่าสนใจมาก! 10 ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ปี 2017

Home / การศึกษา / น่าสนใจมาก! 10 ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ปี 2017

ข้อมูลการศึกษาต่อ โดย CreativeCThailand รวบรวมทุนการศึกษาต่อเมืองนอกที่น่าสนใจในปี 2017 จากหลากหลายประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ไปจนถึงฝึกอาชีพกันเลยทีเดียว เราจึงขอยกมาคร่าวๆ จำนวน 10 ทุน แต่จะมีทุนจากสถาบันการศึกษาใดบ้างนั้น มาติดตามกันเลย โดยเฉพาะใครที่กำลังหาข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในปีนี้อยู่ ต้องห้ามพลาดเด็ดขาด!!

10 ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ปี 2017

The Swedish Institute Study Scholarships

เปิดรับสมัคร : 1 ธันวาคม 2016 – 16 มกราคม 2017

Swedish Institute เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสวีเดน ตั้งขึ้นเพื่อโปรโมทประเทศสวีเดน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศต่างๆ ก็เป็นหนึ่งในวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น

คุณสมบัติของผู้รับทุนต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งครอบคลุมดังนี้
– ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 9,000 SEK – ราว 38,000 บาท ต่อเดือนสำหรับกินอยู่
– ค่าเดินทาง จ่ายครั้งเดียว 15,000 SEK – ราว 62,000 บาท
– ประกันสุขภาพสำหรับการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในสวีเดน

ข้อมูลทุนเพิ่มเติม
https://eng.si.se/scholarship/the-swedish-institute-study-scholarships/

The Indian Council for Cultural Relations of Government of India (ICCR)

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – สิ้นมกราคม 2017

ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์)

1. เงินเดือน : ป.ตรี เดือนละประมาณ 3,300 บาท | ป.โท เดือนละประมาณ 3,600 บาท | ป.เอก เดือนละประมาณ 4,200 บาท | หลังป.เอก เดือนละประมาณ 4,500 บาท

2. ค่าที่พัก เดือนละประมาณ 2,700 – 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับเมืองที่ไปเรียน

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปีการศึกษา : ป.ตรี 3,000 บาท | ป.โท 3,500 บาท| ป.เอก 7,500 บาท | หลังป.เอก 9,300 บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ และโปรเจ็ค (จ่ายครั้งเดียว) : ป.ตรี และป.โท ประมาณ 4,200 บาท | ป.เอก ประมาณ 6,000 บาท

5. ค่ารักษาพยาบาล

6.มีทริปให้ไปท่องเที่ยวทั่วอินเดียทุกเทอม

ข้อมูลของทุนเพิ่มเติมที่
http://www.iccr.gov.in/content/general-scholarships-scheme-gss

Franco-Thai Scholarship

เปิดรับสมัคร : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2017

โครงการทุน Franco-Thai มอบให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1.ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศฝรั่งเศส การงดเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบันของรัฐบางโปรแกรม สิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน

2.ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน นอกจากจะได้รับความคุ้มครองทางสังคมแล้ว ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินรายเดือนในเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

ข้อมูลของทุนเพิ่มเติมที่
http://www.francothai-science.com/scholarships/home.php?t_id=1109000001

British Chevening Scholarship

เปิดรับสมัคร : ช่วงกลางปี – พฤศจิกายน ของทุนปี

ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางไปและกลับจากอังกฤษ ค่าเล่าเรียน ค่าเตรียมตัวเมื่อเดินทางถึงอังกฤษ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินในการโดยสารเครื่องบิน

นักศึกษาไทยสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายสาขาวิชา แต่สาขาเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ ประชาธิปไตยและธรรมาภิทางการเมือง, สิทธิมนุษยชน, ปัญหาความขัดแย้ง, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน, การค้าและการลงทุน, การกำกับดูแลเศรษฐกิจ

ข้อมูลทุนเพิ่มเติม
www.chevening.org

China Scholarship Council (CSC)

เปิดรับสมัคร : จะอยู่ในช่วง กุมภาพันธ์ – เมษายน

ทุนจากรัฐบาลจีน มีทั้งทุนเต็มจำนวนและทุนให้บางส่วน เป็นทุนให้เปล่าเลยไม่ต้องใช้ทุน เดินทางไม่ไกลจากไทย มีสาขาวิชาและประเภททุนให้เลือกมากมาย แถมโอกาสได้ก็สูงด้วย

ข้อมูลของทุนเพิ่มเติม
http://www.csc.edu.cn/laihua/indexen.aspx

 

Czech Republic Government Scholarships for Developing Countries

เปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2017

ทุนนี้เปิดรับสมัครในสาขาต่าง ๆ คือ Economics, Agriculture, Informatics, Environment และ Energetics ในกรณีต้องการเรียนหลักสูตรที่เป็นภาษาเชคต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเชคเพิ่มที่ทางมหาวิทยาลัยโดย Institute for Language and Preparatory Studies (“ILPS”) of Charles University จัดให้เป็นระยะเวลา 1 ปีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ระยะเวลาของแต่ละระดับของปริญญาตรี โท เอก ที่เรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษ คือ
-Bachelor’s study programmes 3 – 4 ปี ได้รับเงินเดือนประมาณ CZK 14,000
-Master’s study programmes 4-6 ปี ได้รับเงินเดือนประมาณ CZK 14,000
-Doctoral study programmes 3-4 ปี ได้รับเงินเดือนประมาณ CZK 15,000

ข้อมูลทุนเพิ่มเติม + สาขาวิชาที่เปิดรับ
www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-developing-countries

Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)

ทุน DAAD เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลเยอรมันที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก จากทุกสาขาวิชา รวมไปถึงสาขาดนตรี, ศิลปะ และศิลปะการแสดง ทุนที่ DAAD จัดสรรให้กับนักเรียนไทยในแต่ละปีมีจำนวนไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่มักเป็นทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงทุนเพื่อการทำวิจัยทั้งในระยะสั้น 1-3 เดือน และระยะยาว 1-3 ปี ซึ่งนอกจากมอบทุนการศึกษาแล้ว DAAD ยังส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาเยอรมันควบคู่ไปด้วย หลายๆ ทุนจึงมีค่าเรียนภาษาเยอรมันก่อนเข้ามหาวิทยาลัยมอบให้ด้วย

ข้อมูลทุนเพิ่มเติม
www.study-in.de

Endeavour Awards

เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งเป็นทุนที่มอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถ ไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย แน่นอนว่าเป็นทุนเต็มจำนวนแบบให้เปล่าเยอะพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆเลย โดยคร่าวๆ คือ
1. ค่าเดินทาง AUD$ 4,500
2. เงินตั้งหลัก AUD$ 4,000
3. ค่าใข้จ่ายรายเดือน AUD$ 2,500/เดือน
4. ค่าเทอม AUD$ 12,500/เทอม
5. ประกันสุขภาพ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลีย

ทุนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Endeavour Postgraduate Scholarship)
2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
3. ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training Scholarships)
4. ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive Fellowships)

ข้อมูลทุนเพิ่มเติม
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx

Erasmus Mundus

(เปิดรับสมัครโดยมากจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปี)

จำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้
หลักสูตรปริญญาโทสูงสุดอยู่ที่ 24,000 ยูโรต่อปี
หลักสูตรปริญญาเอกอยู่ระหว่าง 60,000 ถึง 130,000 ยูโรต่อระยะเวลาหลักสูตรสามปี

ข้อมูลของทุนเพิ่มเติมที่
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/thailand/more_info/erasmus-mundus/index_th.htm

Fulbright scholarship

เปิดรับสมัคร : จะขึ้นอยู่กับประเภททุนย่อยๆ ซึ่งมีอยู่ตลอดทั้งปี

ทุน Fulbright เป็นระบบการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็น 1 ใน 10 ทุนการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง แถมมีเงินเหลือไว้ใช้อย่าสบายเลยหละ

โครงการทุนการศึกษา Fulbright เน้นการสนับสนุนหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมเป็นหลัก เช่น
1.ภาษาและวัฒนธรรม
2.เศรษฐกิจ
3.วิทยาศาสตร์

ข้อมูลของทุนเพิ่มเติม
www.fulbrightthai.org

ขอบคุณดีๆ จากเพจ CreativeCThailand